december 4, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Wanneer is een stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst? – Personeelsbeloningen en vergoedingen

Om dit artikel af te drukken, hoeft u zich alleen maar te registreren of in te loggen op Mondaq.com.

Het onderscheid tussen stage en werk is niet altijd duidelijk. Twee recente zaken in Nederland hebben dit probleem aangepakt.

Omdat een stageovereenkomst doorgaans dezelfde elementen bevat als een arbeidsovereenkomst (werk, gezag en loon), bestaat het risico dat een stageovereenkomst (ook) als arbeidsovereenkomst wordt gekwalificeerd. Dit kan betekenen dat er (meer) salaris moet worden betaald en gelden de strikte regels voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Hoe groot is dit risico? De rechtbank in Den Haag heeft daar onlangs in twee zaken over beslist.

Wettelijk kader

In 2015 in HR/Logidex (ECLI:NL:HR:2015:3019), geeft de Hoge Raad aan dat stageovereenkomsten vaak de kenmerken van een arbeidsovereenkomst hebben. Een stagiaire kan namelijk vaak alleen de ervaring opdoen die hij/zij nodig heeft door werk te doen dat vergelijkbaar is met het werk van een gewone werknemer. Volgens de Hoge Raad betekent dit dat er, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, naast de stageovereenkomst ook sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst.

Bij de beoordeling of er (tevens) sprake is van een arbeidsovereenkomst heeft de Hoge Raad gesteld dat het belangrijkste criterium was in hoeverre het werk van de stagiair gericht is op het vergroten van de eigen kennis en ervaring, met het oog op naast het invullen van zijn of haar opleiding. Als de focus van het werk ligt op het vergroten van die kennis en ervaring, is er geen arbeidsovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan speelt ook de intentie van partijen bij het aangaan van de overeenkomst een rol.

READ  Een blik op de rijke paardensportgeschiedenis van Nederland in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokyo 2021

Bovenstaande criteria zijn toegepast in twee recente arresten, die hieronder worden beschreven.

Casus 1: geen arbeidsovereenkomst

In deze casus ging het om een ​​stagiaire bij de stichting SPWO (een politieke organisatie). De stagiaire was in dienst van de stichting op basis van een stageovereenkomst. In de stageovereenkomst was bepaald dat het geen arbeidsovereenkomst was en dat het om een ​​werkervaringsstage ging. Daarnaast is in een aparte overeenkomst tussen de stagiaire, de stichting en de studieadviseur van de universiteit vastgelegd dat de stichting de stagiair in het kader van zijn opleiding in de gelegenheid zal stellen een stage te lopen.

De stagiair beweerde dat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestond en vorderde loon (gebaseerd op het loon dat gebruikelijk was voor de door hem verrichte werkzaamheden) plus wettelijke rente. Subsidiair vorderde de stagiair het verschil tussen de door hem ontvangen stagevergoeding en het wettelijk minimumloon.

Pas het criterium toe vanaf HR Logidex, oordeelde de rechtbank dat de werkzaamheden van de stagiair onmiskenbaar zijn verricht in het kader van zijn universitaire opleiding. Dat bleek onder meer uit de overeenkomst die partijen met elkaar waren aangegaan. Volgens de rechtbank was het werk vooral in het belang van de opleiding van de stagiair. Kortom: de stageovereenkomst werd niet gezien als een arbeidsovereenkomst.

Rechtbank Den Haag, 5 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3339

Casus 2: arbeidsovereenkomst

In deze casus ging het om een ​​stagiaire die in het kader van een opleiding tot tandartsassistente op basis van een stageovereenkomst voor bepaalde tijd is gaan werken in een tandartspraktijk. Deze overeenkomst is eenmaal mondeling verlengd. De tandartspraktijk gaf vervolgens aan dat deze overeenkomst zou eindigen en dat er geen arbeidsovereenkomst met de stagiair zou worden aangegaan.

READ  Een zwaargewicht fotografisch essay: NL 365 A Year in the Netherlands

De stagiaire vorderde dat de beëindiging van haar ‘arbeidsovereenkomst’ nietig zou worden verklaard, dat ze zou mogen blijven werken, dat haar salaris zou moeten worden doorbetaald en dat de achterstallige loon zou moeten worden betaald.

De rechtbank volgde opnieuw de criteria die zijn uiteengezet in HR Logidex. Er werd beoordeeld of de werkzaamheden voornamelijk in het belang van de opleiding van de stagiair zijn verricht, dan wel of de nadruk van de werkzaamheden lag op het bijdragen aan de tandartspraktijk en haar doelstellingen.

De rechtbank overweegt dat de stagiaire zelfstandig werkzaamheden heeft verricht, zoals baliewerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden, en uit de communicatie tussen partijen blijkt dat de tandartspraktijk op de stagiair rekende voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast verving de stagiair andere assistenten bij hun afwezigheid. De stagiaire was niet zomaar een leerling en er was geen structurele vorm van begeleiding door de tandartspraktijk. Er kan dan ook niet worden gezegd dat de werkzaamheden voornamelijk in het belang van de opleiding van de stagiair zijn verricht.

De rechtbank oordeelde dan ook dat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst bestond. Als gevolg hiervan moest de tandartspraktijk een achterstallig loon betalen, evenals een transitievergoeding en een vergoeding voor het onrechtmatig beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast moest de tandartspraktijk vanaf het begin tot het einde van het dienstverband de wettelijke premies betalen voor onder meer WW (werkloosheidsverzekering), WIA en WAO (arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Rechtbank Den Haag, 14 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:4119

Opmerking

De vraag of een stageovereenkomst ook als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt (met alle gevolgen van dien) hangt in hoge mate af van de omstandigheden, zo blijkt uit de hierboven beschreven gevallen.

READ  Nederland voegt Taiwan toe aan lijst van landen met laag COVID-risico Taiwan Nieuws

De inhoud van dit artikel is bedoeld als algemene leidraad voor het onderwerp. Er moet specialistisch advies worden ingewonnen over uw specifieke omstandigheden.

POPULAIRE ARTIKELEN OVER: Werkgelegenheid en HR uit Nederland

Thuiswerken: de controverse

Bindmans LLP

Hoewel we de besluiten van de Europese Unie (EU) sinds ons formele vertrek uit de EU niet langer volgen, is het interessant om de parallellen en verschillen in verschillende benaderingen van de kwestie te analyseren…

Te warm om te werken? – Een werkgeversgids

RWK Goodman

Met temperaturen die deze week en daarbuiten in delen van het VK tot ver boven de 30 ° C stijgen, of werknemers nu thuis, op kantoor of op een andere werkplek werken…

UK Trials Vierdaagse week

Kleinere Mendelson

In april 2021 berichtten we over de toezegging van de SNP om een ​​vierdaagse werkweek in Schotland uit te proberen, zonder salarisverlaging. Hoewel er geen formeel door de overheid gesteund proces is…