februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Vlaanderen en Nederland sluiten zich aan bij het EDMO-programma in de strijd tegen desinformatie

Desinformatie heeft de afgelopen jaren veel schade aangericht in het buitenland en in de Nederlandse samenleving. De coronacrisis heeft hierin een sleutelrol gespeeld en heeft de verspreiding van nepnieuws versneld. De beste manier om dit te bestrijden is echter door middel van feitelijke, onbevooroordeelde en betrouwbare rapportage. Het is ook essentieel voor een goed functionerende democratie.

Mediageletterdheid vergroten en nepnieuws opsporen

De Vlaams-Nederlandse samenwerking sluit aan bij het European Digital Media Observatory (EDMO), een netwerk van internationale hubs waarin experts op het gebied van desinformatie hun krachten bundelen om kennis te delen. Naast het Nederlands-Vlaams Centrum openen in het najaar nog zeven andere EDMO-centra in Europa. Op deze manier vergroot EDMO de mediawijsheid bij het grote publiek in lage-inkomenslanden en in heel Europa.

De komende drie jaar zal het centrum niet alleen groeiende desinformatiecampagnes detecteren, maar ook factchecks genereren en publiceren. Er wordt een onderzoeksteam aangesteld om verschillende strategieën en methoden voor het detecteren van nepnieuws te onderzoeken op basis van proces, effectiviteit en toepasbaarheid binnen Europees beleid en wettelijk kader.

Professor Miguel Boeris Maduro, voorzitter van de raad van bestuur van EDMO: ‘EDMO brengt topwaarheidsvertellers, mediadocenten en onderzoekers samen om uitstekende grafische informatie te verstrekken. EDMO-centra zoals het Vlaams-Nederlands Project spelen hierin een sleutelrol. Centra analyseren communicatiecampagnes, organiseren activiteiten op het gebied van mediageletterdheid en ondersteunen lokale media en autoriteiten. Ze geven een duidelijk beeld van de situatie op nationaal en regionaal niveau om de strijd tegen verkeerde informatie te bevorderen. ‘

Europese samenwerking

De verschillende partners van het EDMO-project combineren complementaire expertisegebieden van onderzoek tot publicatie. Aan Vlaamse kant zetten VRD, Knock, KU Luven en Textkain allemaal de schouders eronder. Aan Nederlandse kant zijn dat onder meer het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, de Alzheimer Nederland Persbiuro (ANP) en het onderzoekspartnerschap Bellingot. Daarnaast werkt Networker nauw samen met MediaWizsheet en MediaWiz, twee netwerkorganisaties en Vlaanderen in Nederland die werken aan het verbeteren van mediawijsheid bij kinderen, (kwetsbare) volwassenen en mediaprofessionals.

READ  Russisch bedrijf stemt ermee in om meststoffen naar Afrika te verzenden vanuit Nederland, Estland en België - TASS

Johann Oman, projectcoördinator voor de EDMO bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: ‘Met financiële steun van de EU kunnen we een netwerk van Vlaanderen en Truth Checkers in Nederland integreren en software ontwikkelen die desinformatie effectief kan detecteren. Verschillende centra die dit jaar in verschillende lidstaten zijn gelanceerd, wisselen resultaten uit, dus inspanningen in Nederland en België dragen bij aan een bredere agenda om het nieuwsecosysteem in Europa te ondersteunen. ‘

De Nederlandse taal is al goed vertegenwoordigd in het Europese EDMO-netwerk. De Europese Commissie heeft aangekondigd een tweede centrum in de Nederlandse, Franse, Duitse, Engelse en Luxemburgse taal te zullen subsidiëren, met als doel de waarheid te verifiëren. Genoemd EDMO BELUX, Vrije Universiteit Brussel (Brussels School of Governance + SMIT), University Saint-Louis Brooksels, Mediavizs, RTL, Agencies France Press (AFP), EU DisinfoLab en de bijbehorende technologie. Uiteraard gaan het Vlaams-Nederlandse EDMO en EDMO BELUX samenwerken.

EDMO in de praktijk aan de Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UVA) wordt betrokken bij het analyseren van de effectiviteit van verschillende feitenverificatietechnieken in het Nederlandse en Belgische systeem binnen het op te richten onderzoekslaboratorium. ‘Ons onderzoek heeft tot doel strategieën te ontwikkelen om desinformatie te bestrijden en onderdeel te worden van een beleidsklasse op basis van geletterdheidsinstrumenten en bewijsmateriaal’, legt UVA-hoogleraar Politieke Betrekkingen Klaus de Vries uit. ‘De eerste reeks tests zal onderzoeken of routinematige feitencontroles effectief zijn, of waarheidszoekers echte misvattingen kunnen corrigeren en de betrouwbaarheid van verkeerde informatie kunnen verminderen. In de volgende fasen wordt ook gekeken naar de invloed van waarheidszoekers op politieke sentimenten en waarden, draagvlak voor politieke partijen of politici en politiek cynisme. ‘

READ  De WHO heeft gewaarschuwd voor nog eens 700.000 Govt-sterfgevallen in Europa