februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Verminder kuddes vee met 30%

Nederlandse politici overwegen de veestapel met 30 procent te verminderen om de vervuiling te verminderen.

Planbureau voor de Leefomgeving (PPL) gepubliceerd Twee verschillende projecten, die beide van boeren kunnen eisen dat ze minder dieren fokken, emissierechten verkopen en landgebruik overdragen aan de staat.

Milieuactivisten hebben de plannen verwelkomd als een kleine stap in de richting van de broodnodige hervorming van de Europese voedselproductie. Verduistering – het bezit van staatseigendom voor openbaar gebruik of gemeenschappelijk voordeel in het algemeen – is echter controversieel, en de agrarische gemeenschap zelf heeft de voorstellen met kritiek en tegenstand geconfronteerd.

Hoewel de twee voorstellen het doel delen om de veestapel met 30 procent te verminderen, verschillen ze van mening over hoe dit te bereiken. Variant A geeft een hogere subsidie ​​voor duurzaam grondbeheer, terwijl variant B een hogere prijsprikkel hanteert.

In het algemeen wordt het rechtstreeks ondersteunen van boeren om veranderingen aan te brengen en het aanmoedigen van klimaatvriendelijke keuzes beschouwd als de meest effectieve manieren om zowel de biodiversiteit als gezonde landbouwgemeenschappen te bevorderen. Zoals de PPL voorspelt, zou een variatie de habitats van de eronder beschermde soorten aanzienlijk moeten verbeteren Vogel- en habitatalgoritmen, Tweederde is momenteel in verval.

“We zijn een relatief klein land met veel mensen, industrie, transport en landbouw, dus we bereiken de grens van natuurlijke selectie”, zegt Rudy Poise, een woordvoerster van het ministerie van Landbouw. Verdediger. “We hebben veel urgentie om het stikstofverbindingsprobleem aan te pakken, waardoor er in de toekomst keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Vooral in Nederland levert de veehouderij een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde en milieuschade. | Eric Herni / Unsplash

Nederlandse Veeteelt en klimaatverandering

Veeteelt en vooral industriële landbouw – zijn belangrijke bronnen van broeikasgasemissies (BKG’s) en vervuiling. Kabinet hoopt met verscherpte maatregelen Nederlandse nationale ‘stikstofcrisis’ aan te pakken Overtreden EU-wetgeving Vanaf 2019.

READ  'Nederland snijdt kolen in 2030'

In een historische zaak handhaafde de Hoge Raad een uitspraak waarin werd opgeroepen tot effectiever optreden van de regering op het gebied van klimaatverandering. De rechtbank citeerde de Europese Conferentie voor de Rechten van de Mens, die stelt dat individuele landen hun burgers moeten beschermen.

De nieuwe voorstellen omvatten het verlagen van de snelheidslimiet op snelwegen, met name de annulering van ingrijpende bouwprojecten, en wetgeving om gezonde stikstofniveaus te waarborgen voor ten minste 50 procent van de beschermde natuurgebieden.

Ammoniak (een op stikstof gebaseerde verbinding die wordt geproduceerd door dierlijk afval) en andere meststoffen zorgen voor schadelijke deeltjesemissies, vervuilen de lucht en het water en schaden de biodiversiteit door zure regen, algenbloei en andere door de mens veroorzaakte verschijnselen.

Stikstof is 265 keer efficiënter in het opnemen van warmte in de atmosfeer dan CO2, en alleen de vlees- en zuivelindustrie produceren meer stikstof dan stabiel is voor de planeet. Volgens de laatste Vleesatlas De vijf grootste vlees- en melkproducenten ter wereld stoten meer broeikasgassen uit dan het fossiele brandstofbedrijf ExxonMobil.

Ondertussen is Nederland de grootste vleesexporteur van de EU en produceerde in 2019 ongeveer 3,7 miljoen ton dierlijke eiwitten. Brengt jaarlijks ongeveer 100 miljoen kippen, varkens en vee.

Een vermindering van 30 procent van de veestapel is een aanzienlijke vermindering van zowel de uitstoot als de individuele dieren, wat leidt tot verbeteringen op het gebied van milieu, welzijn en biodiversiteit in het hele land.