februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Universiteiten verzetten zich tegen verzoek om buitenlandse werving stop te zetten

NEDERLAND

Nederlandse universiteiten verzetten zich tegen een dringend verzoek van minister van Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf om universiteiten en hogescholen tot nader order te stoppen met het actief werven van internationale studenten op internationale onderwijsbeurzen.

Universiteitsvoorzitters hebben het verteld Universitair wereldnieuws dat de minister een stap te ver gaat.

De universiteiten zelf hebben echter minder beperkende maatregelen voorgesteld, zoals de invoering van quota voor Engelse tracks in opleidingen en limieten voor het aandeel internationale studenten in individuele programma’s.

In een brief van 22 december 2022 aan de universiteitsbesturen eist Dijkgraaf stopzetting van de actieve werving gezien de druk op personeel, voorzieningen en huisvesting, “totdat er nieuwe afspraken worden gemaakt in het kader van Dijkgraafs visie op internationalisering”, aldus de woordvoerder. voor de Vereniging van Nederlandse Universiteiten, Ruben Puylaert.

“Universiteiten wijzen dus geen studenten af, ze zijn gevraagd om te stoppen met actief rekruteren op studiebeurzen”, legt Puylaert uit.

De brief van Dijkgraaf volgde op een Kamermotie van Kamerleden Peter Kwint (Socialist) en Harry van der Molen (Centrumrechtse Christen-Democratische Beroepspartij) waarin de regering werd opgeroepen internationale studentenwerving te beperken.

Toch vertelde Puylaert Universitair wereldnieuws dat er momenteel geen beperkingen zijn voor internationale studenten die komen studeren, behalve “anders dan het voldoen aan de vereisten en eventuele taalvereisten van de opleiding (en natuurlijk het betalen van collegegeld)”.

Hij zei: “Sommige opleidingen hebben een numerus fixus, maar dat geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.”

Het is onwaarschijnlijk dat het kleine aantal particuliere universiteiten voor mode of onderwijs in Nederland door het voorstel van de minister wordt geraakt.

Met name in een brief aan Dijkgraaf zei Wittenborg University of Applied Sciences, een particuliere business school gevestigd in Apeldoorn, dat het normaal zou moeten kunnen werken en vrijelijk moet kunnen rekruteren. De instelling wordt particulier gefinancierd en gebruikt geen publiek geld en kan haar eigen studentenhuisvesting in de stad investeren en ontwikkelen.

READ  NEPG geeft een update over de aardappelsituatie in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland: meer aardappelen nodig!

Voorstel ter behandeling door parlementsleden

Naar verwachting debatteert de minister in februari over de kwestie met de Tweede Kamer in het Nederlandse parlement. Nieuwe regels, als die er zijn, kunnen al in maart van kracht worden, legt Puylaert uit.

Tot die tijd geven openbare universiteiten, zoals de Technische Universiteit Eindhoven, gehoor aan het verzoek van Dijkgraaf.

Dat zegt een woordvoerder van de Technische Universiteit Eindhoven, Ivo Jongsma Universitair wereldnieuws: “We stoppen met actief werven tot februari, wanneer de minister zijn visie op internationalisering presenteert.”

De TU/e ​​Communicatie Expertisecentrum Interim-directeur Maarten van den Dungen van de Technische Universiteit Eindhoven (TU) heeft in een briefje aan het personeel laten weten: “We gaan in januari en februari niet fysiek naar het buitenland.”

Oproep om na te denken over meerwaarde

Universiteitshoofden hopen echter dat de instroom van internationale studenten een kans krijgt in het Kamerdebat: “We richten ons vaak op de keerzijden, zoals het gebruik van Engels [widely used in the Netherlands’ higher education sector] en het woningtekort’, zegt Van den Dungen. “Maar er zijn ook positieve neveneffecten… waaronder meer bedrijvigheid, meer innovaties en hogere belastinginkomsten.”

Hij spoorde politici aan om na te denken over de meerwaarde van internationale studenten en hoopte dat Dijkgraaf geen permanente beperkingen zou opleggen.

“Internationalisering draagt ​​in hoge mate bij aan de kwaliteit van ons hoger onderwijs en onderzoek”, zegt Puylaert. “Daarnaast is internationalisering heel waardevol voor Nederland. Het zorgt voor hoogopgeleid talent in trek op de arbeidsmarkt, zeker in bepaalde sectoren en regio’s.”

Universiteiten zoeken grenzen en quota

Om kwalitatief goed onderwijs te waarborgen pleit de Vereniging van Universiteiten echter voor drie instrumenten: een numerus fixus voor een Engelstalige (niet Nederlandstalige) track in een opleiding; een limiet voor niet-EER-studenten (Europese Economische Ruimte – Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) per opleiding; en een noodquotum voor als het aantal zo hoog oploopt, “dat de opleiding in de problemen komt”.

READ  Recent wedstrijdverslag - Nieuw-Zeeland vs Nederland 1e T20I 2022

Jan Willem Besselaar, directeur marketing, communicatie en studentencommunity van Breda University of Applied Sciences Universitair wereldnieuws universiteitsvoorzitters verwachten “een meer genuanceerde uitgebreide brief” van de minister, hoogstwaarschijnlijk in februari voor het Kamerdebat.

Voor Besselaar moet de uitdaging om de druk op universiteiten als gevolg van de overbelasting van studenten te verminderen, worden gezien als onderdeel van een veel groter geheel van maatschappelijke problemen, “zoals huisvesting in het algemeen – met studenten uit Oekraïne die ook huisvesting nodig hebben – immigratie, koolstofvervuiling … en we hebben een rol in Europa om de vrije uitwisseling van mensen en kennis in stand te houden”, zei hij.

“Er vond actieve werving plaats op beurzen en evenementen in het buitenland om studiekiezers te informeren”, voordat ze op verzoek van Dijkbaar stopten voor januari-februari-maart. “We hebben nog 25 agenten in het buitenland en doen veel aan promotie online.”

Hij zei dat als fysieke werving niet langer mogelijk is, “wij, met ons internationale profiel, een uitdaging zouden hebben en andere manieren zouden moeten vinden om in contact te komen met toekomstige studenten”.

“We vinden het hebben van een internationaal, intercultureel klaslokaal een heel belangrijke basis van onze onderwijsvisie”, benadrukt Besselaar. “Studenten hebben het nodig en de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven hebben het nodig.”

Hij zei dat de huidige wet mensen toestaat vrij te komen studeren.

In plaats van de buitenlandse studentenaantallen te beteugelen, zou de overheid moeten zorgen voor meer huisvesting en meer financiering, zodat universiteiten opleidingen van hogere kwaliteit kunnen aanbieden, zei hij.

Gespecialiseerde universiteiten zoals Breda hebben al substantiële aantallen internationale studenten, zei hij: “Dit studiejaar hebben we 600 nieuwe internationale studenten verwelkomd op 2.100 inschrijvingen (29%), een relatief hoog aandeel in vergelijking met veel universiteiten en andere hogescholen. [universities of applied sciences] in Nederland. Ongeveer 25% tot 30% van onze internationale studenten is niet-EU.”

READ  Eerste 24-uurs NS-treinstaking voor woensdag in Noord-Nederland

Nederland telt 80.000 buitenlandse studenten

In 2021-2022 (cijfers 2022-2023 worden in februari verwacht) waren er 79.826 internationale hoger onderwijsstudenten in Nederland – 57.230 uit de Europese Economische Ruimte (EER); 5.154 Europeanen, niet-EER en 17.393 niet-Europeanen, zei Puylaert. Het CBS legt dit cijfer hoger uit: 115.000 internationale studenten kozen in dat studiejaar voor Nederland om te studeren.

Dat blijkt uit een onderzoek van Nuffic, een Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs top-10 lijst van bronlanden voor Nederlandse universiteiten stond buitenlandse studenten in 2021 onder leiding van Duitsland (16.169), gevolgd door Italië (8.771), China (4.689) en Roemenië (3.401).

Er zijn twee collegegeldcategorieën voor Breda University of Applied Sciences en veel andere Nederlandse hogescholen, aldus Besselaar: een wettelijk tarief voor alle EER-landen inclusief Nederland van € 2.314 voor de meeste bachelor- en masteropleidingen, “waarbij universiteiten misschien andere kosten”. De volledige prijs voor niet-EER-studenten varieert van € 11.050 tot € 13.000 voor sommige mastercursussen.

“Het verschil tussen deze vergoedingen is omdat de overheid studenten in de EER financiert”, zei Puylaert. Hogere collegegelden zouden de instroom van niet-EER-studenten kunnen verminderen, zei hij Universitair wereldnieuws: “Maar aangezien de meeste binnen de EER zijn, zou het slechts een relatief kleine groep internationale studenten treffen.”

Voor nu lobbyen de universiteiten bij de regering en parlementsleden “om ervoor te zorgen dat mensen de juiste feiten hebben en om goede besluitvorming te beïnvloeden”, zei Besselaar.

“Ik denk niet dat iemand mensen zou willen tegenhouden om actief internationale studenten te werven, al zouden universiteiten met een hoge huisvestingsdruk daar handvatten voor willen hebben.

“Er is ook een oproep om te stoppen met studieaanvragen van mensen uit bijvoorbeeld Bangladesh of Pakistan [if they are really] gewoon Europa proberen te bereiken (hoewel dergelijk misbruik beperkt is), maar dit is iets heel anders dan zeggen ‘Helemaal niet doen’.”