mei 26, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Uitspraken Armeense premier Pashinyan in Nederland

Pashinyan’s uitspraken in Nederland

“De laatste tijd heeft Azerbeidzjan uitspraken gedaan die de indruk wekken dat alleen de voorstellen van Azerbeidzjan aan de onderhandelingstafel zullen worden besproken. Dit komt in ieder geval niet overeen met de door ons gemaakte afspraken [with the President of Azerbaijan] te Brussel”. Dat zei de minister-president van Armenië tijdens zijn bezoek aan Nederland.

Na afloop van zijn bijeenkomsten in het kader van het officiële bezoek sprak Nikol Pashinyan bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen (Clingendael).

Het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen is een toonaangevende denktank en academie voor internationale betrekkingen. Gevestigd in Den Haag. De missie van Clingendael is onderzoek, onderwijs en publiek debat dat “samenlevingen, bedrijven en overheden zal inspireren en toerusten om een ​​veilige, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld te creëren”.

Pashinyan deed een aantal uitspraken over de normalisering van de betrekkingen met Azerbeidzjan, de redenen voor het begin van de tweede Karabach-oorlog, evenals de “vredesagenda” die hij persoonlijk promoot.‘Oorlog was niet te vermijden’

In zijn toespraak besprak Nikol Pashinyan de redenen die leidden tot de tweede Karabach-oorlog. Hij zei dat in Armenië velen van mening zijn dat “het de democratie was die leidde tot de 44-daagse oorlog”. Dit verwijst naar de democratische transformaties die Pashinyan, als leider van de Fluwelen Revolutie van 2018, het volk beloofde en probeerde uit te voeren. Volgens hem vragen velen zich na de oorlog af hoe democratie de veiligheid van het land kan waarborgen.

Ondertussen had volgens de premier de oorlog in Karabach niets te maken met democratie in Armenië:

“De situatie is veel ernstiger. Het is mijn diepe overtuiging dat de oorlog van 2020 opnieuw een teken is geworden dat de verwachte wereldwijde geopolitieke veranderingen en veranderingen in de wereldorde als geheel aangeeft.

Eigenlijk waren er twee redenen voor de oorlog. Een daarvan was de verandering in de balans van mondiale en regionale krachten die in de loop der jaren heeft plaatsgevonden, evenals het onderhandelingsbeleid van Azerbeidzjan: “Geef ons wat we willen, anders krijgen we het met militaire middelen”. In die zin is het duidelijk en ondubbelzinnig dat de oorlog in deze context onvermijdelijk was.

READ  Archeologen ontdekken grote Romeinse weg en kanaal in Nederland - Heritage Daily

“Armeens spoor wissen in Karabach”

De premier beoordeelde de situatie in de regio als buitengewoon gespannen. Pashinyan benadrukte dat Azerbeidzjan na de oorlog van mening is dat het conflict in Karabach naar verluidt is opgelost:

“Dit is niet alleen een politiek statement, maar in feite het hoogtepunt en hoogtepunt van de ideeën van Azerbeidzjan – zowel in het verleden als in het heden – met betrekking tot de regeling van de Karabach-kwestie. Als we dit beleid in één woord formuleren, is het als volgt: Karabach zonder Armeniërs. En daar is geen overdrijving in. Er wordt alles aan gedaan zodat de Armeniërs hun aanwezigheid in Nagorno-Karabach onmogelijk achten”.

De premier gaf verschillende voorbeelden om zijn woorden te staven. Met name Pashinyan sprak over de opnames met oproepen om te vertrekken, die worden afgespeeld via de luidsprekers van de Azerbeidzjaanse strijdkrachten in de buurt van de Armeense dorpen in Nagorno-Karabach. De premier stipte ook de explosie aan van de pijpleiding waarmee gas vanuit Armenië naar NK wordt aangevoerd.

Het ongeval deed zich voor in het gebied onder controle van Azerbeidzjan, waarna hier een klep werd geïnstalleerd en het gas werd afgesloten ondanks ongekend koud weer, wat leidde tot een kritieke humanitaire situatie in NK.

De premier stond ook stil bij de pogingen van Azerbeidzjan om het Armeense spoor uit historische en culturele monumenten te wissen:

“Onlangs heeft het ministerie van Cultuur van Azerbeidzjan een vreemde verklaring afgelegd. Ze kondigden aan dat er een werkgroep was gevormd om, in hun woorden, “valse inscripties te verwijderen van de muren van kerken die als Armeens worden beschouwd”. En een paar maanden geleden verklaarde de president van Azerbeidzjan, die het gebied bezocht dat onder controle van Azerbeidzjan kwam, waar de oude Armeense kerk zich bevindt, letterlijk het volgende: “De inscripties zijn vals en moeten worden verwijderd”.

Door dergelijke stappen te nemen, probeert Azerbeidzjan, volgens Pashinyan, aan te tonen dat de Armeniërs van Karabach zich onlangs in Nagorno-Karabach hebben bevonden, en daarom “ze hebben geen legitiem recht om daar te wonen”.

READ  Filmvertoning in Londen om het belang van de bescherming van de mediavrijheid te markeren | Nieuwsbericht

Ondertussen is het conflict in Nagorno-Karabach volgens de premier geen territoriaal vraagstuk, maar een kwestie van mensenrechten. En de boodschap van Armeense zijde aan de internationale gemeenschap is de noodzaak om de rechten van de Armeniërs van Nagorno-Karabach te beschermen.

Toespraak Pashinyan in het parlement

“Mandaat van mensen om vredesagenda uit te voeren”

Volgens Pashinyan is het niet eenvoudig om na de oorlog een vredesagenda te promoten. Maar deze verplichting is door het volk aan de huidige regering toevertrouwd, die de autoriteiten dit mandaat juist na de nederlaag in de oorlog bij de verkiezingen heeft gegeven. En de premier beschouwt het als de plicht van de regering om er alles aan te doen om vrede in de regio te stichten, ook in de context van het Nagorno-Karabach-conflict, de normalisering van de Armeens-Azerbeidzjaanse betrekkingen:

“Veel van onze landgenoten geloven dat we door over een vreedzame agenda te praten, onze nationale identiteit, de belangen van ons land, de Armeniërs van Nagorno-Karabach, verraden, waardoor ze weerloos worden. Wij zijn echter van het tegendeel overtuigd. We nemen deze kritiek, we analyseren en proberen het te begrijpen.

We begrijpen het zelfs gedeeltelijk en in het algemeen. Maar de belangrijkste taak van de politicus en het politieke team, de door het volk gekozen regering, is om de moeilijke weg te gaan, want gemakkelijke wegen leiden niet tot goede resultaten. En het resultaat dat we verwachten is een tijdperk van vreedzame ontwikkeling voor ons land en onze regio. Daarom moeten we regionale communicatie openen zodat onze spoorwegen en wegen met Azerbeidzjan werken ”.Wat betreft de onderhandelingen over een vredesakkoord met Azerbeidzjan, herhaalde de premier zijn standpunt: er is niets onaanvaardbaars in het vijfpuntenvoorstel van Bakoe, maar ze bestrijken niet de hele agenda van de bilaterale betrekkingen. Pashinyan zei dat Armeense zijde de onderhandelingsagenda aanvulde met punten over de rechten en veiligheid van de inwoners van Nagorno-Karabach, evenals de definitieve status van dit gebied.

READ  Nieuw onderzoek toont aan dat Viacom CBS miljarden aan belasting heeft betaald via programma's gerelateerd aan Nederland

Volgens de premier is deze kwestie tijdens een bijeenkomst op 6 april in Brussel besproken met de president van Azerbeidzjan:

“Toen ik terugkwam uit Brussel, zei ik dat we een akkoord hadden bereikt, in feite heeft de Azerbeidzjaanse kant dit ook gezegd. Maar de laatste tijd zijn er uitspraken uit Azerbeidzjan die de indruk wekken dat alleen de voorstellen van Azerbeidzjan aan de onderhandelingstafel zullen worden besproken. Dit komt op zijn minst niet overeen met de afspraken die we in Brussel hebben gemaakt”.


“Baku gebruikt krijgsgevangenen als ruilmiddel”

Pashinyan legde een sensationele verklaring af dat hij tijdens de laatste ontmoeting met de president van Azerbeidzjan in Brussel beloofde een andere groep Armeense gevangenen vrij te laten, maar dit gebeurde niet:

“Vandaag de dag verblijven er minstens 38 Armeense gevangenen in Azerbeidzjan. Er worden voortdurend pogingen ondernomen om dit proces tot onderwerp van biedingen op verschillende onderwerpen te maken.

De premier herinnerde eraan dat de situatie hetzelfde was toen Baku kaarten van mijnenvelden van Armeense kant wilde ontvangen:

“We hebben alle kaarten die we hadden aan Azerbeidzjan overhandigd, in de hoop dat deze humanitaire stap zou worden gevolgd door een nieuwe humanitaire stap”.

IDP's van NK in Armenië

Aan het einde van zijn toespraak zei Pashinyan dat Armenië de afgelopen twee jaar zeer moeilijke beproevingen heeft doorgemaakt, maar hij is ervan overtuigd dat het land op de goede weg is – op weg naar vrede in de regio:

“We weten dat het heel moeilijk zal zijn, maar we zijn klaar om deze politieke verantwoordelijkheid op ons te nemen, omdat we voelen, we zien dat we de verantwoordelijkheid hebben om een ​​beslissende bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van wereldwijde vrede – in ons land en in de regio als geheel”.

Tegelijkertijd verwacht de premier dat de internationale gemeenschap en alle buitenlandse partners van Armenië, waaronder Nederland, de inspanningen van Jerevan zullen steunen.

Pashinyan's uitspraken in Nederland
Adres Pashinyan bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen