december 1, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

The Dutch Resolve: gaat Nederland de gasproductie stimuleren?

De moderne mondiale samenleving is doordrenkt van het idee van compromissen, het idee dat men verliezen moet lijden om de gewenste winst te behalen. Dit maakt de weg vrij voor oneerlijke leiders om uit te leggen waarom er offers nodig zijn om zogenaamd verheven doelen te bereiken. Meestal worden die offers gebracht door de machtelozen in de samenleving; ze zijn zeker niet gemaakt door de leiders die om offers vragen, noch door de rijken en machtigen die ervan profiteren.*

Het komende noodlottige winterseizoen in Europa zal waarschijnlijk een levendig debat bevatten over de vraag of de Nederlanders een gevaarlijke afweging moeten maken namens een energiearm Europa. Tot nu toe zijn de Nederlanders standvastig geweest over sluiting van een van ’s werelds grootste aardgasvelden, Groningen, uiterlijk in 2024—zelfs in het licht van ernstige Europese gastekorten als gevolg van het verlies van gas uit Russische pijpleidingen.

De reden voor die stevigheid heeft te maken met de schade die aardbevingen toebrengen aan de gebouwen boven en rond het veld, aardbevingen die direct verband houden met de onttrekking van het Groningse gas. In het noordoosten van het land hebben zo’n 1200 aardbevingen 27.000 gebouwen zo zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn. Ongeveer 3.300 gebouwen zijn gesloopt. Een studie uit 2015 meldde dat 152.000 woningen moeten worden versterkt. Als gevolg hiervan heeft de regering de gasonttrekkingen verminderd om het probleem te verminderen met het oog op het sluiten van het veld. Het sluiten van het veld strookt ook met de doelstellingen van de overheid om de broeikasgassen terug te dringen.

READ  Canada voert een klimaatgekke oorlog tegen boeren

Maar kunnen de Nederlanders de roep om? toenemend productie uit Groningen als de Europese winter aanbreekt?

De Nederlandse overheid heeft een soort van links zelf een out zeggen dat de productie kan worden hervat na een geplande permanente sluiting in 2024 als laatste redmiddel als Nederlandse huishoudens geconfronteerd worden met een tekort aan aardgas. Het is vermeldenswaard dat Groningen heeft nog grote reserves—ongeveer 450 miljard kubieke meter gas (15,8 biljoen kubieke voet), wat het equivalent is van meer dan een jaar verbruik in de Europese Unie. Maar het veld, dat in 1963 werd geopend, is nu voor meer dan 80 procent uitgeput. Maar zelfs bij de verlaagd productietempo terug in 2015 van 27 miljard kubieke meter per jaarzou dat gas nog 16 jaar kunnen helpen bij de bevoorrading van Nederlandse huishoudens en exportklanten in andere landen. Maar de productie is voor het komende jaar beperkt tot 2,8 miljard kubieke meter vooruitlopend op de geplande sluiting in 2024.

Net als de meeste andere Europese landen hebben de hoge aardgasprijzen gevolgen voor Nederland. Zo is de uitgestrekte Nederlandse glastuinbouw, die veel gas gebruikt om haar kassen te verwarmen, onder extreme financiële druk. Ook bakkerijen gebruiken om voor de hand liggende redenen veel aardgas, en velen zijn bijna failliet, aangezien de energierekening tien keer zo hoog is als wat bakkerijen slechts twee jaar geleden betaalden. En ook Nederlandse huishoudens die gevuld zijn met apparaten en ovens die methaan verbranden – geïnstalleerd in het tijdperk van goedkoop gas – lijden ook. (Ik schreef eerder over de problemen van het Groningenveld in 2017 in een stuk getiteld “De Nederlandse liefdesaffaire met aardgas: een waarschuwend verhaal voor de Verenigde Staten?”)

READ  Deze winter geen tekort in Nederland als stroom Russisch gas stopt

Het is niet verrassend dat de Nederland gaat samenwerken met Duitsland om vanaf 2024 naar meer aardgas in de Noordzee te zoeken.

De ministers van de Europese Unie komen deze week in Praag bijeen om te bespreken hoe de Europese energiecrisis kan worden aangepakt. Zal Nederland uiteindelijk toegeven aan de roep om meer aardgaswinning? Zal het land vanaf de sluiting van de markt op vrijdag voor altijd een hulpbron ter waarde van € 750 miljard de rug toekeren?

De komende winter zal de Nederlandse vastberadenheid op de proef stellen.

Door Kurt Cobb via Broninzichten

Meer toplezingen van Oilprice.com: