december 8, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Tata vraagt ​​Nederlandse staatssteun om haar Nederlandse staalfabrieken om te vormen tot groene brandstofreinigers

Groene waterstof wordt geproduceerd met behulp van de hernieuwbare energie van elektrolyse om water om te zetten.

Dutch Steel zei woensdag dat het zijn zeer vervuilende staalfabriek in Nederland tegen het einde van het decennium zal omvormen tot een schone fabriek op aardgas of waterstof als de Nederlandse overheid een deel van de kosten draagt.

In een poging om de enorme uitstoot van kooldioxide (CO2) door het broeikaseffect te verminderen, zei Tata dat het ernaar streeft de staalproductie in kolengestookte hoogovens tegen 2030 om te zetten in een proces van ‘groene’ waterstof afkomstig van windenergie.

Maar dat kan alleen met voldoende overheidssteun, zegt Tata’s Nederlandse dochteronderneming in een verklaring.

“Het gaat om subsidies, infrastructuurontwikkeling voor waterstoftransport en de benodigde vergunningen”, zegt Tata Steel Nederland zonder financiële details te geven.

Kon geen toegang krijgen tot het bedrijf voor verder commentaar.

Minister van Economische Zaken Steph Black zei in een verklaring dat hij zou onderzoeken in hoeverre er nationale of internationale subsidies beschikbaar zouden zijn zonder de Europese regels voor staatssteun te schenden.

Tata Steel staat onder hoge druk om zijn bedrijf in Nederland schoon te maken, omdat de fabriek in IJmuiden een van de belangrijkste vervuilers van het land is, terwijl is aangetoond dat gifstoffen uit de fabriek een ernstig gezondheidsrisico vormen voor mensen in de buurt.

Voordat Tata tegen 2040 overstapte op waterstof, had Tata eerder plannen aangekondigd om een ​​koolstofafvangbasis (CCS) te bouwen die de door de fabriek uitgestoten CO2 zou opvangen en opslaan, waardoor de uitstoot zou worden verminderd.

READ  De toename van het aantal Nederlandse dagjesmensen zorgt voor frustratie in België

Maar Tata, geconfronteerd met kritiek van politici en vakbonden, zei dat het nu de CCS-optie had verlaten, die honderden miljoenen euro’s aan staatssteun zou vergen en rechtstreeks naar de waterstofroute zou gaan.

De productie op de opgeknapte locatie zal echter in eerste instantie op aardgas plaatsvinden, aangezien er in 2030 naar verwachting onvoldoende windenergie beschikbaar zal zijn om op groene waterstof te draaien.

Groene waterstof genereert elektrolyten om water om te zetten met behulp van hernieuwbare energie zoals lucht. In tegenstelling tot waterstof die wordt geproduceerd door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas in dit proces, wordt er geen CO2 uitgestoten.