december 4, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Schadebeoordeling kan class actions datalekken in Nederland ondermijnen

Water Seinen uit Amsterdam, het advocatenkantoor achter de outlaw, gaf commentaar nadat een regionale rechtbank in Nederland schadeclaims tegen vastgoedsite Netherwவn Verhகrmacார்lars afwees.

Aanklagers dienden namens de anonieme huizenjager schadeclaims in. In mei 2019 kondigde Network aan Home Hunter aan dat hun gegevens mogelijk in gevaar zijn gebracht na het hacken van zijn computersystemen. De hacker is na een strafrechtelijk onderzoek veroordeeld voor computerhacking.

Advocaten die namens de woningzoekende optreden hebben de Rechtbank Gelderland verzocht Natervone op te sporen om te kijken naar schendingen van het recht op privacy en het niet beschermen van persoonsgegevens en/of de regels omtrent gegevensverwerking en gegevensbescherming op grond van de Algemeen. Verordening gegevensbescherming. Ook vroegen ze de rechtbank om de huizenjager € 500 schadevergoeding te betalen of Nederland te veroordelen tot vergoeding van de vermeende schade – waarvan de prijs in een afzonderlijke procedure zal worden vastgesteld.

De rechtbank wees deze vorderingen echter af. Het constateerde dat claims van schade en verdriet die de huizenjager zou hebben geleden na het hackincident niet zijn bevestigd.

De rechtbank zei: “Als wordt aangetoond dat er geen verdriet is, is de bewering dat het gepraat over ‘rouw’ is gekomen niet voldoende. [plaintiff] Heeft hij dit zeker meegemaakt of hoe deze ‘tragedie’ zich bij hem ontvouwde. Het is niet duidelijk [plaintiff]Zo stelde hij direct na ontvangst van de brief uit Nederland vragen of uitte hij op een andere manier zijn bezorgdheid. Andere manifestaties van lijden zijn niet gedaan of getoond. ”

“Behalve voorbeelden van genoemde jurisprudentie [plaintiff] Hieronder valt ook vergoeding van niet-schadelijke schade, waarvan niet is aangetoond dat er daadwerkelijk misbruik is gemaakt door de bij de hack betrokken data. Integendeel, zoals Nederland betoogt, blijkt uit het strafvonnis dat de hacker geen persoonsgegevens heeft verkocht of doorgegeven aan derden, terwijl alle buitgemaakte gegevensdragers uit de omloop zijn genomen, waardoor de gegevens waarschijnlijk niet in verkeerde handen terecht zouden komen. “

READ  Kerala, Nederland slaan handen ineen voor project 'Cosmos Malabaricus' - The New Indian Express

Het vonnis, dat afkomstig is van de laagste rechtbank van de Nederlandse burgerlijke rechterlijke macht, weerspiegelt de conservatieve benadering van de Nederlandse rechtbanken bij het toekennen van geldelijke schadevergoedingen aan individuen voor verlies van controle of verlies van vertrouwelijkheid, zei Vincent Seinen van Pincent Mason. Hun gegevens.

“Nederlandse rechtbanken zijn terughoudend bij het toekennen van immateriële schadevergoeding wegens schending van de bescherming van persoonsgegevens”, zei Seinen. “Individuen kunnen de geleden schade als gevolg van de overtreding nauwkeurig bewijzen en aantonen, ongeacht de ernst van de overtreding. Deze theorie zal een sleutelrol spelen in de nieuwste class action-claims die in andere zaken aanhangig zijn gemaakt voor Nederlandse rechtbanken.”

Rechtszaak inzake gegevensbescherming aangespannen tegen de Chinese sociale media-app Dictok door de Market Information Research Foundation (SOMI) bij een rechtbank in Amsterdam, Er wordt gezegd dat het $ 1,4 miljard waard is In massa. Er zijn meer dan 64.000 ouders in heel Europa Er wordt gezegd dat de vergoeding is betaald Neem deel aan de claim van Somi, die zich richt op zorgen over het verwerken van kindergegevens en het richten op advertenties voor kinderen.

Eerder dit jaar oordeelde het Federale Hof van Justitie van Duitsland dat het Hooggerechtshof van de EU de vordering tot schadevergoeding op grond van artikel 82 van de verordening gegevensbescherming (AVG) moet verduidelijken. Wanneer er rekening wordt gehouden met schade.

Artikel 82 voorziet in een vergoeding voor eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden als gevolg van een schending van het BBP. Zowel verwerkingsverantwoordelijken als verwerkers kunnen tot schadevergoeding overgaan, al zijn er grenzen aan waar de verwerker verantwoordelijk voor kan zijn. Bovendien hebben zowel de verwerkingsverantwoordelijken als de verwerkers bescherming tegen schadeclaims als ze kunnen bewijzen dat ze “op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die tot schade leidt”. Als een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker wordt veroordeeld tot betaling van het volledige bedrag van de schadevergoeding, staat het hen vrij om de betaalde waarde geheel of gedeeltelijk terug te vorderen van andere betrokken verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die mogelijk geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de overtreding.

READ  'Een boot tussen Nederland en Noorwegen zou mooi zijn'

Volgens het Duitse Federale Grondwettelijk Hof is de wet voor het vragen van financiële compensatie niet “volledig verduidelijkt” in de jurisprudentie van het HvJ-EU. Het zei dat aan individuele behoeften moet worden voldaan in het kader van claims voor compensatie van fouten in de gegevensbeveiliging, met name “kan niet rechtstreeks worden bepaald aan de hand van het BBP”, en dat er “redelijke twijfel” bestaat over wanneer de schade zou moeten optreden. Overwogen. “Dit geldt vooral omdat Sectie 82 van het BBP expliciet immateriële schade dekt”, zei het.