november 29, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Oproep voor aanvragen Mensenrechtenfonds 2022 | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 06-01-2022 | 15:02

Nederlands Mensenrechtenfonds 2022

De Nederlandse Ambassade in Boedapest heeft haar jaarlijkse oproep tot het indienen van aanvragen voor het Mensenrechtenfonds geopend.

Over het Mensenrechtenfonds 2022

Het Mensenrechtenfonds (HRF) is een instrument van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken dat de activiteiten van het maatschappelijk middenveld over de hele wereld ondersteunt om tot concrete besluiten te komen over de bevordering en bescherming van mensenrechten.

Wereldwijd ondersteunt HRF de activiteiten in overeenstemming met de vijf prioriteiten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid:

 • Ondersteuning van mensenrechtenverdedigers;
 • Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van informatie en internet, inclusief de media & pers;
 • Gelijke rechten voor LHBTI;
 • Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes;
 • Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Criteria voor financiën

Om projectvoorstellen in overweging te nemen, moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De focus dient te liggen op ten minste één van de bovengenoemde speerpunten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid.
 • Het plan moet duidelijke en haalbare doelen en blijvende verwachte resultaten hebben.
 • Het project is gepland om te beginnen in 2022 en worden afgerond in 2024.
 • Als een bedrijf in voorgaande jaren is ondersteund, moeten de projecten naar tevredenheid zijn afgerond voordat het nieuwe project kan beginnen.
 • Houd er rekening mee dat een project via het Mensenrechtenfonds ter ondersteuning van een breed scala aan organisaties niet meer dan 10.000 EUR zal bedragen.
 • Voorstellen moeten worden ingediend via het standaardaanvraagformulier dat bij deze uitnodiging is gevoegd.
 • Projectvoorstellen moeten beknopt zijn. Formulieren van in totaal meer dan 4 pagina’s worden niet in behandeling genomen.
 • Stuur geen links die uw aanvraag ondersteunen, aangezien deze niet in aanmerking worden genomen.
READ  Holland America Line viert naamgeving Rotterdam met gelijknamige stad en speciale zevendaagse reis

Applicatie procedure

 • De deadline voor het indienen van projecten is 28 februari 2022.
 • Projectvoorstellen dienen te worden ingediend bij de Nederlandse Ambassade in Boedapest via [email protected] Alleen voorstellen die naar dit e-mailadres zijn verzonden, worden in behandeling genomen.
 • Het onderwerp van de e-mail moet “Aanvraag Mensenrechtenfonds 2022” zijn.

Alleen omdat er beperkte middelen zijn, betekent niet dat het voldoen aan alle voorwaarden automatisch wordt goedgekeurd. Ontvangen projectvoorstellen zullen worden onderworpen aan vergelijkende examenpraktijken. Ambassade bij het beoordelen van voorstellen Onder andere Houd rekening met de volgende factoren:

 • De relevantie van het plan voor de doelstellingen van Nederland en de Hongaarse context;
 • Verwachte aanhoudende en blijvende impact;
 • De balans tussen de omvang van de projectactiviteiten en het voorgestelde budget;
 • Prestaties uit het verleden;
 • Gezamenlijke aanvragen zijn welkom.

De ambassade beoordeelt alle ontvangen voorstellen en stelt aanvragers uiterlijk op 31 maart 2022 op de hoogte. Een persoonlijke of telefonische afspraak kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. Na de definitieve beslissing ontvangen de bedrijven waarvan de voorstellen zijn goedgekeurd, de subsidiebeschikking. Zij worden dan geïnformeerd over de rapportageverplichtingen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Ambassade via [email protected]

Via deze link kunt u het aanvraagformulier downloaden.