december 1, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

ONE-Dyas en partners nemen definitieve investeringsbeslissing voor ontwikkeling Noordzeegasveld N05-A

ONE-Dyassamen met partners EBN en Hansa Koolwaterstoffenhebben gemaakt definitieve investeringsbeslissing voor de ontwikkeling van het N05-A gasveld in de Noordzee. Met het besluit is een investering gemoeid van ruim 500 miljoen euro. Dit maakt het de grootste investering in een aardgasontwikkeling in Nederland in de afgelopen 15 jaar.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee op 3 juni 2022. Hieraan ging een zorgvuldige vergunningsproces waarbij ONE-Dyas regelmatig en proactief overleg heeft gevoerd met meerdere belanghebbenden. Het resultaat van deze besprekingen, evenals de ingediende standpunten, zijn verwerkt in het project- en milieueffectrapport, dat onderdeel uitmaakte van de vergunningaanvraag voor N05-A. Hetzelfde geldt voor de standpunten van de wettelijke adviesorganen van de regering. De Milieueffectrapportagecommissie concludeerde op 18 februari 2022 dat de milieueffecten voldoende zijn geschetst, en dat het nut en de noodzaak van de N05-A project is voldaan.

Chris de Ruyter van Steveninck, CEO van ONE-Dyas, zei:

Dit is een belangrijke stap voor de energievoorziening van Nederland en Duitsland, zorgen voor veilig en verantwoord binnenlands aardgas. Hiermee investeringsbeslissing hebben we laten zien dat we de energietransitie serieus nemen. als een operator en samen met onze partners willen we actief bijdragen aan de leveringszekerheid aardgas naar Noordwest-Europa en zetten we een grote stap in het terugdringen van CO 2 uitstoot. Wij zijn waardoor de uitstoot bijna nul is, aangezien het nabijgelegen offshore-windpark Riffgat de N05-A . zal leveren platform met windenergie. We hebben afgesproken om aardgas uit het GEMS-gebied slechts zolang te produceren omdat er een binnenlandse vraag naar aardgas is in Nederland en Duitsland.

READ  Nederland heeft misschien een juweeltje gemaakt in Cem Robbers

Visualisatie van het N05-A platform en de aansluiting op het Riffgat windpark

De energietransitie vraagt ​​om samenwerking tussen alle stakeholders. Voor dit project onderzoekt ONE-Dyas kansen voor natuurinclusief bouwen, verdere systeemintegratie tussen wind en gas en kansen die kunnen bijdragen aan onderzoek en natuurontwikkeling in het gebied. ONE-Dyas heeft altijd waarde gehecht aan een open en transparante dialoog met stakeholders en wil graag met hen in gesprek blijven.

Met het verlenen van de definitieve vergunningen spreekt de Nederlandse regering haar vertrouwen uit in de noodzaak en noodzaak van dit Noordzee-aardgas. Duitsland verklaarde ook steun voor dit project. De steun van beide landen heeft ertoe bijgedragen dat het project nu een fase van concrete voorbereidingen en investeringen ingaat, waardoor dit binnenlandse aardgas voor de winter van 2024 beschikbaar zal zijn voor Nederlandse en Duitse huishoudens.

Meer over het GEMS-project

GEMS staat voor ‘Gateway to the Eems’ en verwijst naar een gebied in de Noordzee, zo’n 20 tot 100 kilometer ten noorden van de monding van de Eems. Op dit gebied onderzoekt ONE-Dyas samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons de mogelijkheden voor gaswinning. De ontwikkeling van gasveld N05-A maakt hier onderdeel van uit. Het verwachte volume dat uit het N05-A-veld en de omliggende prospects wordt geproduceerd, bedraagt ​​4,5 tot 13 miljard Nm3. Het potentieel van het bredere Nederlands-Duitse GEMS-veld wordt geschat op in totaal zo’n 50 miljard Nm3, afhankelijk van het exploratiesucces.

www.gemsnoordzee.com

Originele artikellink

Bron: ONE-Dyas