oktober 4, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nieuwe airparks in Nederland zijn stilgelegd door de Raad voor de Rechtspraak

30 juni 2021, Afdeling bestuurscollege van de Staatsraad (Afdeling van de Uitvoerende Raad van de Staatsraad) Het is vrijgegeven oordeel In het geval van de Provinciale Beheerder (provinciale beheerder) Afgifte van de vergunning van Croningen voor de uitbreiding van een windpark nabij Delfjil. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak voldoen de meeste windparken die momenteel voldoen aan de windturbinenormen die momenteel voor vergunningverlening gelden, niet aan de Europese regels. De huidige Nederlandse normen zijn opgenomen in het Actiebesluit (Einde operaties) En Regelgeving Milieubeheer (Activiteiten) (Activiteitenplan).

Deze uitspraak is een direct gevolg van het Europese Hof van Justitie Newell Arrest (Dit zijn de partijen in hoger beroep) Delftzigl genoemde zaak). Het Europese Hof van Justitie oordeelde: Newell onder de zaak Bestel 2001/42/EG om de impact van bepaalde projecten en projecten op het milieu te beoordelen, Milieubeoordeling (Milieubeoordeling) Uit te voeren In overeenstemming met de bestelling: Voor diverse windparkeffecten (in relatie tot geluid, slagschaduw en veiligheid) alvorens vergunning te verlenen voor het plaatsen van windturbines. Volgens het Europese Hof van Justitie heeft België dat illegaal gedaan en is er in Nederland geen milieueffectrapportage voor wettelijke voorschriften voor windparken.

Volgens de uitspraak van 30 juni 2021 moet de Nederlandse overheid zo’n milieueffectrapportage opstellen. Ondertussen kan de bestaande windturbineregelgeving niet worden gebruikt als basis voor het verlenen van vergunningen aan windparken zonder het indienen van een milieueffectrapportage (Milieueffectrapport), Wat betekent dat het tijd kost en verschillende projecten worden stopgezet.

De uitspraak betekent echter niet dat er tussentijds geen nieuwe vergunningen voor windparken kunnen worden afgegeven. Volgens de uitspraak heeft een gemeenteraad (Raad) Kan eigen normen stellen in een zonaal plan (Doelproject) Dit geldt voor een windpark. Totdat deze normen goed zijn vastgesteld, kunnen ze worden gebruikt voor vergunningen. Een dergelijke unieke benadering van windparken (in plaats van het meest gangbare wettelijke kader) zou echter een barrière vormen voor grootschalige realisatie van windparken waarbij verschillende zonale overheden betrokken zijn.

READ  In het kort: directe distributie in Nederland

© 2021 Greenberg Truck, LLP. Alle rechten voorbehouden. National Law Review, Volume XI, No. 187