december 8, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlandse Ambassade en IWMI voeren dialoog over klimaatverandering

De Nederlandse Ambassade en het International Water Management Institute (IWMI) organiseren op 27 oktober een dialoog op hoog niveau met een focus op het versterken van de weerbaarheid van de sectoren die het meest worden getroffen door kwetsbaarheden voor klimaatverandering.

Dit evenement zal dienen als een platform om de betrokkenheid van Sri Lanka bij wereldwijde discussies over water, klimaatverandering en toegang tot internationale klimaatfinanciering te bespreken en is gericht op belanghebbenden uit de overheid, de particuliere sector, banken, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld.

Sri Lanka is gevoelig voor frequente klimaatrisico’s zoals droogtes, overstromingen en cyclonen die op hun beurt gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van water, landbouw, voedselzekerheid en toeleveringsketens. Nederland wil landen wereldwijd ondersteunen bij adaptatie- en mitigatiebenaderingen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen en vooruitgang te boeken op het gebied van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Nederland sponsort dit evenement ook om de vitale bijdrage van Sri Lanka op de komende COP 27 later dit jaar en de VN-waterconferentie in 2023 te versterken.

De Joint Climate Change Dialogue zal de risico’s en kwetsbaarheden met betrekking tot landbouw, voedselzekerheid en infrastructuur onderzoeken. Het zal ook innovaties identificeren, met name op het gebied van groene financiering en capaciteitsversterking om deze risico’s en kwetsbaarheden aan te pakken, en opties identificeren voor verschillende sectoren en actoren om toegang te krijgen tot internationale groene financiering en andere financiële faciliteiten.

READ  Nederland verwelkomt dit jaar meer toeristen, maar cijfers liggen nog steeds onder pre-pandemische niveaus