maart 20, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland: Zijn progressieve pensioenpremies voor werknemers toegestaan?

In de brief

Progressieve pensioenpremies

Hoewel het Nederlandse pensioenstelsel de komende jaren ingrijpend wordt hervormd, bieden de meest beperkte premieregelingen op dit moment een leeftijdsafhankelijke premie die stijgt met de leeftijd van de werknemer. Daarbij kunnen een junior werknemer en een senior werknemer hetzelfde pensioenkapitaal ontvangen als ze hetzelfde salaris ontvangen; De premies voor jongere werknemers kunnen lager zijn tijdens de lange investeringsperiode, terwijl de premies voor oudere werknemers hoger zouden moeten zijn in termen van een kortere investeringsperiode.

Bij de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer wordt in sommige regelingen de eigen bijdrage bepaald als een percentage van de geldende beperkte premie. Hierdoor betalen oudere werknemers meer werknemersbijdragen dan jongere werknemers.

Gelijkwaardige behandeling

Sinds 2004 heeft het College voor de Rechten van de Mens (voorheen bekend als de Nederlandse Commissie Gelijkheid) herhaaldelijk geoordeeld dat progressieve pensioenpremies van werknemers aan beschikbare premieregelingen in strijd zijn met de Wet gelijke behandeling leeftijdsdiscriminatie bij arbeid. Omdat de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens ongrondwettelijk waren, was het de vraag of de rechtbank deze uitspraak zou handhaven.

Eerste proces in de rechtbank

Eind augustus werd de vraag of progressieve werknemerspensioenpremies aan beschikbare premieregelingen in strijd waren met de Wet gelijke behandeling leeftijdsdiscriminatie op het werk eerst (lager) getoetst in de rechtbank. De werkgever voerde aan dat progressieve werknemersbijdragen objectief gerechtvaardigd zijn omdat oudere werknemers te maken hebben met kortere terugverdientijden voor hun bijdragen. Ook is het onwaarschijnlijk dat hogere premies aan jongere werknemers worden betaald als Nederlandse fiscale limieten worden gesteld.

READ  De ervaring van Nederland op het gebied van waterbeheer kan worden overgenomen in het Aconcagua-bekken

De rechter oordeelde dat de progressieve premie voor het werknemerspensioen verschilt per leeftijd. De rechtbank oordeelde echter dat, aangezien het doel van de progressieve bijdrage redelijk was, een objectieve rechtvaardiging van toepassing zou zijn op het verschil, aangezien het een adequaat en betaalbaar pensioenplan zou opleveren. Verder oordeelde de rechtbank dat er geen minder vooruitziende alternatieven waren om een ​​adequate pensioenregeling te verzekeren.

Gevolgen van rechterlijke uitspraak

De uitspraak van de rechtbank wijkt af van de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. Op basis van deze enkele (lagere) rechterlijke uitspraak kan niet worden geconcludeerd dat progressieve werknemersbijdragen zijn toegestaan. De rechtbank heeft er in het vonnis immers op gewezen dat veel van de argumenten niet zijn gebruikt door de advocaat van de werknemer. In het licht hiervan, en andere overwogen zaken (zoals het voorstellen van alternatieven op korte afstand voor een adequaat pensioenplan), kan het Hof anders hebben geoordeeld, d.w.z. wij zijn van mening dat de progressieve werknemerspensioenbijdrage niet kan worden gerechtvaardigd en tegenstrijdig is. Gelijkwaardige behandeling in het arbeidsrecht.

Inhoud wordt alleen verstrekt voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als juridisch advies. Het kan kwalificeren als een “advocaatadvertentie” die binnen bepaalde rechtsgebieden kennisgeving vereist. Eerdere resultaten garanderen geen vergelijkbare effecten. Ga voor meer informatie naar: www.bakermckenzie.com/en/disclaimers.