februari 8, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland: Werknemers hebben geen recht op vergoeding bedrijfswagenschade bij ziekte Klein

Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat een door een werkgever geleasde bedrijfsauto op een zieke werknemer kan worden verhaald zonder verplichting tot vergoeding van de schade veroorzaakt door het persoonlijk gebruik van de auto.

De werknemer in kwestie heeft bijna 25 jaar gewerkt en heeft een lease-auto van de zaak die hij ook voor persoonlijke doeleinden kan gebruiken. De werkgever beschikt over een personeelsgids waarin de arbeidsvoorwaarden die binnen zijn onderneming gelden, inclusief een ondernemingsbeleid, zijn vastgelegd. Op grond van deze polis behouden medewerkers de eerste zes maanden van ziekte het recht op een leaseauto of vervoersbijdrage. Na zes maanden ziekte moet het bedrijf de auto inleveren, anders wordt de vervoerpolis beëindigd.

De werknemer mocht zijn bedrijfsauto privé gebruiken. Hij ondertekende een gebruikersovereenkomst waarin hij bevestigt dat hij het verkeersbeleid in de personeelsgids in acht heeft genomen. In sommige gevallen was de werknemer arbeidsongeschikt wegens ziekte. Vier maanden later maakte de werknemer bekend dat hij de leaseauto van de zaak zou terugkrijgen als hij na een half jaar nog steeds onwel zou zijn. De werkgever heeft de auto zelfs teruggeroepen nadat de werknemer meer dan zeven maanden onwel was geweest.

De werknemer vorderde in het kort geding een netto verhoging van € 943 per maand, wettelijke verhoging en wettelijke rente voor het verlies van persoonlijk gebruik van de auto. De kantonrechter wees zijn vordering af, maar de werknemer ging in beroep. Bovenop zijn eerdere verzoek vroeg hij ook netto 371 euro per maand voor het verlies van zijn brandstoftoeslag. De werknemer voerde aan dat de wettelijke doorbetalingsplicht bij een ziekte van 104 weken niet beperkt is tot het maandsalaris van een werknemer, maar ook tot ander loon zoals het persoonlijk gebruik van de auto of een vergoeding voor dat gebruik. Hij zei dat het persoonlijke gebruik van een auto die door een bedrijf wordt geleased onder de Touch Income Tax Act 2001 ook als salaris wordt geclassificeerd. Om die reden, zo betoogde hij, zou het vervoersbeleid na zes maanden ziekte een einde maken aan het gebruiksrecht van de leaseauto van de zaak. Doorbetalingsplicht bij ziekte.

READ  Gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar in Nederland

Het hof van beroep ging niet akkoord. De aanspraak op doorbetaling van andere vormen van loon dan genoemd in het Burgerlijk Wetboek biedt geen grondslag voor loondoorbetaling bij ziekte. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat voor het eigen gebruik van de leaseauto een doorbetalingsverplichting geldt tijdens de ziekte. Dit is niet vervangen door de Wet op de inkomstenbelasting 2001 belastingwet definitie van het woord “salaris”. Het gerechtshof oordeelde dat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet het contract mag beëindigen door overhandiging van de auto van de zaak. Vervoerbeleid na zes maanden ziekte, resulterend in beëindiging persoonlijk gebruik van de auto van de zaak.