februari 8, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

nederland: water, klimaat, landbouw, energie in beeld terwijl India en Nederland 75 jaar diplomatieke betrekkingen markeren | India Nieuws

AMSTERDAM: President Ram Nath Kovind zal deze week een bezoek brengen aan Nederland, aangezien beide landen 75 jaar diplomatieke betrekkingen vieren met vier belangrijke drijfveren – water, klimaatverandering, landbouw en energie – die deze associatie versterken.
Om de relatie verder te ontwikkelen, ondertekenden India en Nederland op 29 maart een strategisch waterpartnerschap (SWP) op ministerieel niveau. De Indiase minister van jal shakti Gajendra Singh Shekhawat en de Nederlandse minister van infrastructuur en water Mark Harbers ondertekenden het SWP voor “ sterke en wederzijds voordelige watersamenwerking ”.
“De SWP vormt het werkorgaan van onze bilaterale langetermijnsamenwerking op het gebied van water. De SWP biedt een solide basis voor het versterken en versnellen van de watersamenwerking tussen onze landen’, vertelde Jaime de Bourbon de Parme, de speciale klimaatgezant van Nederland, vorige week aan een delegatie van Indiase journalisten in Den Haag, de Nederlandse hoofdstad.
Henk Ovink, speciaal gezant van Nederland voor internationale wateraangelegenheden, sprak de Indiase delegatie toe en zei dat water laag op de internationale agenda staat. “Water is leven, maar niemand geeft er iets om. We moeten er meer bewustwording over organiseren. Hiervoor zal op 22-24 maart 2023 de mondiale top over water worden gehouden op het VN-hoofdkwartier in New York, dat zal worden gehost door Tadzjikistan, met Nederland als co-gastheer, waar we opkomen voor de oorzaak van water, ”Zei Ovink die in 2015 werd benoemd tot de eerste internationale gezant van Nederland voor water.
Onder verwijzing naar het werk van het Indiase ministerie van jal shakti, zei de Nederlandse speciale gezant dat het een weerspiegeling was van de politieke prioriteit voor de zaak dat water het allerbelangrijkste was. “Het toonde een programmatische aanpak in het hele land, afgestemd op het lokale niveau, waarbij publiek-private samenwerking betrokken is, wat betekent dat India nu institutioneel meer bewust is”, zei Ovink.
Wat betreft de wereldwijde uitstoot en de noodzaak om schone energiebronnen te stimuleren, zei de Nederlandse klimaatgezant Bourbon de Parme dat sinds 2010 zowel India als China de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 83% hebben zien stijgen. “Naast het hebben van technische oplossingen voor technische problemen, moeten op de natuur gebaseerde oplossingen in gedachten worden gehouden. We mogen de regeneratieve kracht van de natuur niet vergeten. Nederland heeft 35 miljard euro uitgetrokken, geleend van de markt, om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en over te stappen op schonere energiebronnen zoals zon en wind. Als alternatief voor fossiele brandstoffen willen we ook waterstof importeren uit India’, zei hij.
Tijdens een presentatie over de groei van de land- en tuinbouw met de Indiase delegatie in het World Horti Center in Naaldwijk, speciaal gezant van Nederland bij het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, zei Frederik Vossenaar: “Al in de 17e eeuw, meer meer dan de helft van de Nederlandse bevolking woonde in steden. Nederlandse boeren produceerden al vroeg voor de markt. Met state-of-the-art kassen hebben we onze productie naar een hoger niveau getild. Met zo’n 500.000 hectare bouwland is Nederland de op één na grootste voedselproducent ter wereld. Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau en PPS zijn de pijlers van succes voor de landbouw in Nederland.”
Vossenaar zei dat de Nederlandse overheid en bedrijven hun kennis en expertise graag willen delen met de rest van de wereld, met name India. “Het is niet onze ambitie om tomaten naar de hele wereld te exporteren. Internationale samenwerking is cruciaal voor het aanhoudende succes’, zei hij.