december 1, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland volgt Spanje bij het verlaten van het Energiehandvestverdrag – EURACTIV.com

Nederland trekt zich terug uit het Energiehandvestverdrag (ECT), dat onder vuur is komen te liggen vanwege het beschermen van investeringen in de olie- en gassector, zei het ministerie van Energie woensdag (19 oktober).

Het verdrag, dat sinds 1998 van kracht is en meer dan 50 ondertekenaars heeft, waaronder de Europese Unie, staat investeerders toe regeringen aan te klagen wegens beleid dat hun investeringen in gevaar brengt.

Maar in de afgelopen jaren is het gebruikt door fossiele brandstof- en hernieuwbare energiebedrijven om regeringen aan te klagen voor wijzigingen in de regelgeving die het rendement op specifieke investeringen bedreigen.

Bij de bekendmaking van het besluit zei minister Rob Jetten van Klimaat en Energiebeleid tegen de Tweede Kamer dat het verdrag niet in overeenstemming is met het klimaatakkoord van Parijs en dat pogingen om er opnieuw over te onderhandelen zijn mislukt.

“Het mandaat voor de Europese Commissie was om het ECT in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Ondanks veel van de moderniseringen die nu in de onderhandelingsresultaten zitten, zien we niet hoe de ECT voldoende is afgestemd op het Akkoord van Parijs.” Jetten vertelde het Nederlandse parlement op dinsdag.

Een regeringswoordvoerder bevestigde later de stap op woensdag en zei dat het gebrek aan garanties over het klimaat in het vernieuwde verdrag de belangrijkste drijfveer was voor het besluit om te vertrekken.

“Daarom gaat Nederland, liefst met de hele EU, uit de ECT. Wanneer Nederland officieel vertrekt, moet nog worden bepaald’, aldus de woordvoerder.

Italië trok zich in 2016 terug uit het verdrag en Spanje kondigde vorige week aan voornemens te zijn zich terug te trekken. In september startte Polen ook een formele procedure om zich terug te trekken.

De stap van Nederland komt nadat in juni een deal om het verdrag te moderniseren werd gepresenteerd door de Europese Commissie, die vier jaar geleden begon te onderhandelen over een hervorming van de ECT namens de 27 EU-lidstaten.

READ  SurePay, SEPAmail.eu, StreamMind Doelfraude

Het verdrag is tot stand gekomen na de ineenstorting van de USSR, in een tijd waarin investeerders op hun hoede waren om hun geld in het voormalige Sovjetblok te steken. Het werd ontworpen om de energiezekerheid te bevorderen door open markten en investeringen in de nieuwe onafhankelijke staten te bevorderen.

De Europese Commissie erkende echter dat het verdrag door de Overeenkomst van Parijs van 2015 om de klimaatverandering te beteugelen “verouderd” was geworden en moest worden hervormd.

In juni kondigde het EU-bestuur een doorbraak aan in de onderhandelingen om de ECT te hervormen, die in november ter goedkeuring aan alle ondertekenaars zal worden voorgelegd. Eenparigheid is nodig om een ​​nieuwe tekst goed te keuren.

Het hervormde verdrag omvatte bepalingen om de rechtsbescherming voor nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen na 15 augustus 2023 stop te zetten. Voor bestaande fossiele investeringen vervalt de rechtsbescherming “na 10 jaar na de inwerkingtreding van de relevante bepalingen”, aldus het document.

Toch zeggen actievoerders dat dit onvoldoende is en dat weggaan de beste optie is.

“De hervorming is duidelijk onvoldoende om het verdrag klimaatbestendig te maken. Nu is het aan Frankrijk en Duitsland, die kritisch waren over de ECT, om dezelfde stap te zetten en aan te dringen op een gezamenlijke terugtrekking uit de EU”, zegt Paul de Clerck van Friends of the Earth Europe.