december 8, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland vijfde in European Innovation Rankings

Dit blijkt uit het European Discovery Scoreboard

Het biedt een vergelijkende analyse van de innovatieprestaties in EU-landen, andere EU-landen en aangrenzende regio’s. Het beoordeelt de relatieve sterke en zwakke punten van nationale innovatiesystemen en helpt bij het identificeren van gebieden waar landen hun inspanningen moeten opvoeren.

De Europese uitvinding van dit jaar is gebaseerd op het herziene raamwerk van digitalisering van scoreborden en nieuwe indicatoren van ecologische duurzaamheid, waardoor het scorebord dichter bij de politieke aandachtspunten van de EU komt.

Als we het EU-gemiddelde vergelijken met de selectie van mondiale concurrenten, blijkt dat Zuid-Korea het meest innovatieve land is, 36% in 2014 en 21% beter dan de EU in 2021. De EU presteert beter dan China, Brazilië, Zuid-Afrika, Rusland en India op het European Discovery Scoreboard of the Year, maar voor Canada, Australië, de Verenigde Staten en Japan.

Holland
Nederland is een sterk innovatief land. De prestaties zijn de afgelopen jaren gedaald ten opzichte van het EU-gemiddelde, voornamelijk als gevolg van de sterke daling in 2021. Sterke punten van Nederland: Het gebruik van aantrekkelijke zoeksystemen, links en informatietechnologieën. De eerste drie indicatoren zijn buitenlandse promovendi, gezamenlijke publiek-private publicaties en internationale gezamenlijke intellectuele publicaties.

Lage innovatie
De prestaties daalden in 2021 als gevolg van de verkoop van innovatieve producten en productinnovators, werkgelegenheid in innovatieve bedrijven, PCD-octrooiaanvragen en overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling van bedrijven. De scores van Nederland op klimaatgerelateerde indicatoren zijn bovengemiddeld.

Weet jij meer? Lees de factsheet over het Regionaal Scorebord Nederland en de EU met een analyse van de Nederlandse provincies. Zo maken de regio’s Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant deel uit van de Group of Innovation Leaders of the In-European Regions.

READ  Nederland zegt inflatie te hoog ingeschat door scheve energieprijsberekening

Bekijk de volledige nieuwsbrief of FAQ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3050