december 4, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland verleent geen tijdelijke bescherming meer aan onderdanen van derde landen met een Oekraïense verblijfsvergunning

De Nederlandse autoriteiten hebben aangekondigd dat het land geen tijdelijke bescherming meer zal verlenen aan onderdanen van derde landen die geen Oekraïens staatsburger zijn maar in het bezit zijn van een Oekraïense verblijfsvergunning.

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst krijgen derdelanders die zich na 19 juli inschrijven in de Basisregistratie Personen geen tijdelijke bescherming, ongeacht of ze Nederland binnenkomen vanuit Oekraïne, hun eigen land van herkomst of een EU-land .

“Vanaf 19 juli vallen zij (onderdanen van derde landen) niet meer onder de EU-richtlijn tijdelijke bescherming (TPD). Dit geldt ongeacht of ze rechtstreeks uit Oekraïne komen, in hun eigen land waren, of via een ander EU-land kwamen.” luidt de verklaring van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Dit betekent dat onderdanen van derde landen met Oekraïense verblijfsvergunningen geen recht meer hebben op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg, meldt SchengenVisaInfo.com.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst legt uit dat een dergelijk besluit is genomen na een toename van het aantal vreemdelingen dat vanuit andere Europese landen Nederland binnenkomt.

Daarnaast legde dezelfde uit dat zij signalen hadden ontvangen dat er misbruik werd gemaakt van de bescherming die de Nederlandse wet biedt.

In lijn met de nieuwe regels die tot doel hebben de onnodige overbelasting van de gemeenten weg te nemen, kunnen alleen vreemdelingen met een Oekraïense verblijfsvergunning die onder de Internationale Beschermingsrichtlijn vallen, tijdelijke bescherming krijgen in Nederland.

“Het is voor ons enorm belangrijk om bescherming te bieden aan mensen die in eigen land niet veilig zijn, maar tegelijkertijd willen we gemeenten niet overbelasten. Door deze verandering kunnen we de opvang en voorzieningen blijven richten op de mensen die dit nodig hebben.” zei de Nederlandse minister voor Migratie, Van der Burg, in een commentaar op het besluit van de regering.

READ  Agtech-samenwerking tussen het VK en Nederland

Sinds de nieuwe regels op 19 juli in werking zijn getreden, wijst de Immigratie- en Naturalisatiedienst erop dat degenen die vóór 19 juli tijdelijke bescherming hebben gekregen, het recht op bescherming behouden tot 4 maart 2023.

De gemeenten in Nederland gaan nu onderzoeken welke verblijfsstatus elke derdelander in Oekraïne had. Mensen die niet meer voor bescherming in aanmerking komen, kunnen ervoor kiezen terug te keren naar hun land van herkomst of de normale asielprocedures te doorlopen.

Wie ervoor kiest om naar zijn land terug te keren, krijgt hulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

>> Aantal asielaanvragen in Nederland gestegen in juni