augustus 15, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland op weg naar CO2-neutralisatie

Als een van de meest duurzame steden en over het geheel genomen verantwoordelijke land ligt Nederland op schema om het gebruik van kolenstroom in 2030 uit te faseren. Wereldwijde gegevens. Verwacht wordt dat het land zijn kolengestookte elektriciteitscapaciteit tegen 2025 zal verminderen tot 3,18 GW, voordat de bron volledig is geëlimineerd.

Betrouwbare en hernieuwbare energiebronnen

Toonaangevend data- en analysebedrijf benadrukte deze informatie in een Verslag doen vanDit laat de effecten zien van de decarbonisatiestrategie van de Nederlandse overheid om kolenvoorraden te belasten.

Het verbod van de Nederlandse regering op kolengestookte elektriciteitsopwekking zet haar inspanningen voort om de uitstoot van broeikasgassen tegen eind 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, zegt hij. Rohit Ravetkar, vermogensanalist van wereldwijde gegevens. De door de regering aangekondigde minimale koolstofprijsbasis zal het gebruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking aanmoedigen. Door hogere boetes op te leggen aan uitstoters van broeikasgassen, zal het koolstofprijsplatform in toenemende mate hernieuwbare energiebronnen accepteren. De koolstofvloer werd in 2013 in het VK geïntroduceerd en heeft geleid tot een aanzienlijke groei voor de sector hernieuwbare energie. In Nederland wordt een vergelijkbaar resultaat verwacht.

Het laatste rapport van Global Data toont de trends van de Nederlandse energiemarkt, aangezien de vooruitzichten voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt tot 2030 een toename van hernieuwbare energie aannemen. Uit de gegevens blijkt concreet dat de productie van thermische energie de komende jaren zal afnemen, met een marktaandeel van 70,4% in 2020.

De noodzaak om over te schakelen naar kolencentrales is een vereiste van het staatsverbod [alternative] Brandstoffen zoals duurzame bio-energie. Van eigenaren van kolencentrales wordt verwacht dat ze aanzienlijke bedragen uitgeven om hun centrales te renoveren om over te schakelen op bio-energie. Hierdoor stijgt de biologische capaciteit van 1,21 GW in 2020 naar 3,11 GW in 2030, zegt Rawetkar.

Hij voegde eraan toe: ‘In het afgelopen decennium heeft de Nederlandse overheid het gebruik van elektriciteit aangemoedigd om kolencentrales in het land te bouwen. Een handvol kolencentrales heeft in 2015 meer dan $ 3 miljard uitgegeven om deze centrales te bouwen. Nu zijn nutsbedrijven ontevreden over de compensatie van de Nederlandse overheid voor het sluiten van kolencentrales, omdat dit grote gevolgen zal hebben voor hun winst.

Het is de bedoeling om het gebruik van kernenergie drie jaar na de vervaldatum voor decarbonisatie uit te faseren. Het land heeft momenteel een kernreactor met een capaciteit van 482 MW Pzem energie BV En RWE AGNaar verwachting zal het in 2033 worden verwijderd.

Volgens Rawatkar zou ‘de snelle lozing van steenkool en kernenergie – twee belangrijke bronnen van energieopwekking – op korte termijn de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening van het land kunnen verminderen. Om in de toekomst ononderbroken stroomopwekking te kunnen voortzetten, moet het land zijn uittredende stroomopwekkingsvloot effectief in evenwicht brengen met de juiste basislastcapaciteit. Hernieuwbare energiebronnen, met name zonne-PV en kustlucht, zullen waarschijnlijk het potentiële vacuüm vullen dat wordt gecreëerd door de uitstoot van kolen en kernenergie.

Zie het laatste nummer voor meer energie-inzichten Energie Digitaal Tijdschrift.