december 1, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland ontving bijna 17k aanvragen voor studievergunningen tot juli 2022

In Nederland zijn tot juli dit jaar in totaal 16.630 aanvragen voor een studentenvergunning ingediend en zo’n 10.000 van de studentaanvragers hebben twee zaterdagen geleden hun goedgekeurde verblijfsvergunning opgehaald bij De Haagse Hogeschool.

Volgens een persbericht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de instantie die verantwoordelijk is voor de afgifte van verblijfsvergunningen aan in Nederland wonende vreemdelingen, haalden op 17 september duizenden studenten hun verblijfsvergunning op, terwijl een tweede groep hun verblijfsvergunning op de volgende zaterdag 24 september verkrijgen.

Dit jaar zijn er tot en met juli 16.630 aanvragen voor een studentenvergunning ingediend bij de IND. Dit is een stijging ten opzichte van 2021. Vooral studenten uit China, India en Amerika komen naar Nederland om te studeren.”, meldt het persbericht.

Zij merkt voorts op dat de reden waarom de vergunningen zijn opgehaald bij de Haagse Hogeschool is dat deze zich vrijwillig heeft aangemeld om de centrale uitgifte van deze documenten op haar hoofdlocatie, nabij NS Station Hollands Spoor, te faciliteren. De universiteit heeft voldoende faciliteiten geboden en ervoor gezorgd dat de verdeling van goedgekeurde verblijfsvergunningen voor studenten goed verloopt.

Volgens teamleider Inschrijvingen en International Office van De Haagse Hogeschool, Marlies Rexwinkel, weet de universiteit uit ervaring dat het tijd en energie kost om studenten vertrouwd te maken met hoe alles in Nederland werkt.

Ze voegt eraan toe dat het snel kunnen ophalen van hun verblijfsvergunning hen in staat stelt zich te concentreren op hun studie in plaats van bureaucratische procedures, meldt SchengenVisaInfo.com.

Dat is tenslotte de reden waarom ze hier zijn. Als we hierdoor zoveel mogelijk internationale studenten kunnen helpen om hun tijd hier in Nederland soepel te laten beginnen, dragen we daar graag bij.,” ze zegt.

READ  (LEAD) S Korea, Nederland akkoord over halfgeleider, top

In reactie op de kwestie zegt Merel Hekker, manager diensten van de IND, ook dat de centrale afgifte van verblijfsvergunningen het agentschap in staat heeft gesteld haar medewerkers zo effectief mogelijk in te zetten om te voorkomen dat studenten maandenlang op hun verblijfsvergunning moeten wachten.

Om de verdeling van de goedgekeurde studievergunningen te organiseren, hebben 26 onderwijsinstellingen nauw samengewerkt met de IND, die elk afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de verblijfsvergunningen van studenten die bij hen zijn ingeschreven.

In april publiceerde de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs, het rapport ‘Inkomende diplomamobiliteit in het Nederlandse hoger onderwijs 2021-22’, waaruit blijkt dat het aantal internationale studenten dat staat ingeschreven bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen met 12 procent is gestegen. voor het studiejaar 2021/2022, een totaal van 115.068.

De meeste studenten kwamen uit Duitsland (24.500), Italië (7.200), Roemenië (5.600), China (5.300), België (4.797), Spanje (4.687), Bulgarije (4.607) en Frankrijk (4.294).

Aan de andere kant merkte Nederland een daling van het aantal studenten uit het Verenigd Koninkrijk op door 25 procent minder studenten te ontvangen dan het jaar ervoor.

>> Universiteit van Amsterdam vertelt internationale studenten dat ze huisvesting moeten regelen voordat ze naar Nederland reizen