februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland maakt producten voor menstruatiehygiëne gratis beschikbaar voor mensen met een laag inkomen

In Nederland steunde gisteren een meerderheid in het Nederlandse parlement een wetgevende macht voorstel producten voor menstruatiehygiëne gratis te maken voor personen die zich op of onder de nationale armoedegrens bevinden. Het wetsvoorstel moet in 2023 in werking treden.

Nederlandse wetgevers die voorstander zijn van het wetsvoorstel, stellen dat voor in aanmerking komende personen op of onder de armoedegrens producten voor menstruatiehygiëne “gratis en gemakkelijk verkrijgbaar” moeten zijn. Dat kost de overheid in eerste instantie slechts zo’n twee miljoen euro. De minister die beleidszaken rond armoedebestrijding behandelt, Carola Schouten, heeft aangegeven op termijn een integrale oplossing voor het probleem te willen; namelijk het gratis beschikbaar stellen van producten voor menstruatiehygiëne aan iedereen die ze nodig heeft. Dit zou natuurlijk de kosten van het programma aanzienlijk verhogen.

Onvoldoende toegang kan “zeer beperkend zijn, vooral voor jonge vrouwen”, zei minister Schouten. “Als ze die producten niet meer kunnen betalen, zou dat kunnen bepalen of ze nog kunnen deelnemen aan school- en andere activiteiten.”

Omschreven als periode armoedevoor veel vrouwen kan een menstruatie aanzienlijk zijn financiële lasten. Wereldwijd ervaren volgens de Wereldbank 500 miljoen meisjes en vrouwen wat ook wel ‘menstruatie-armoede’ wordt genoemd.

Veel mensen die zich geen producten voor menstruatiehygiëne kunnen veroorloven, gebruiken uiteindelijk onveilige materialen zoals toiletpapier of zelfs vodden. Dit kan leiden tot infecties of andere gezondheidsproblemen.

Als gevolg van een gebrekkige toegang tot menstruatieproducten ervaren velen ook leerachterstanden op school wegens ziekteverzuim.

En er kan sprake zijn van verlies van menselijke waardigheid wanneer een persoon niet in staat is om elke maand noodzakelijke dingen te betalen. Wat de zaak verder vergroot, is het feit dat menstruatie en sanitaire bescherming voor sommigen een gênant onderwerp kunnen zijn. Het aanbieden van gratis menstruatieproducten kan het stigma verminderen.

Kenia was een van de eerste landen ter wereld die deze problemen erkende. In 2004, Kenia heeft de belasting over de toegevoegde waarde op producten voor vrouwelijke hygiëne ingetrokken. En sinds 2011 heeft de Keniaanse regering jaarlijks ongeveer $ 3 miljoen begroot om gratis maandverband uit te delen op scholen in gemeenschappen met lage inkomens.

Verschillende andere landen volgden het voorbeeld van Kenia. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld premier Jacinda Ardern aangekondigd in februari 2021 dat alle scholen in het land in juni 2021 gratis tampons en maandverband zouden verstrekken.

En in augustus 2022, Schotland werd het eerste land* ter wereld dat het recht op toegang tot gratis menstruatieproducten, zoals tampons en maandverband, wettelijk vastlegde. Gemeenten en onderwijsaanbieders worden wettelijk verplicht menstruatieproducten gratis ter beschikking te stellen aan iedereen die ze nodig heeft.

In de praktijk, Schotland Periodeproductenwet houdt in dat alle onderwijsinstellingen en lokale overheden menstruatieproducten gratis moeten aanbieden. EEN BBC Het rapport suggereert dat het programma de overheid jaarlijks ongeveer 32 miljoen dollar zal kosten.

In de VS begon ongeveer 10 jaar geleden een debat over het onderwerp period equity. Advocaten betoogde dat lokaal, staats- en federaal overheidsbeleid ongelijke toegang verergert door omzetbelasting op menstruatieproducten te heffen, geen gratis menstruatieproducten aan te bieden in penitentiaire inrichtingen, dergelijke producten vrij te stellen van programma’s voor gezondheidsvoordelen zoals Medicaid, en deze producten niet uniform beschikbaar te maken op scholen, instellingen voor hoger onderwijs en opvangcentra.

En dus zijn er, beginnend op lokaal niveau, talloze initiatieven geweest op het gebied van ‘period equity’. In 2013 richtte Nancy Kramer een groep op met de naam “Bevrijd de tampons”, wat het idee promoot van “vrij toegankelijke tampons en maandverband in alle toiletten buitenshuis.”

Laat het maar aan New York City – in de VS vaak vooroplopend op het gebied van zoveel sociale kwesties – over om in 2016 de eerste grote stad te zijn die een uitgebreid programma heeft opgezet om de toegang tot menstruatieproducten in openbare scholen, opvangcentra en correctionele faciliteiten.

Op staatsniveau is er onlangs een gezamenlijke inspanning geweest om de toegang te vergemakkelijken en te verbeteren. In 2021 was de voorgestelde wetgeving met betrekking tot periodevermogen Geïntroduceerd in 37 staten, volgens Women’s Voices For The Earth, een belangenbehartigingsgroep zonder winstoogmerk. Maar slechts zes staten eisen momenteel dat alle scholen en onderwijsinstellingen, gevangenissen en opvangcentra gratis menstruatieproducten verstrekken.

De laatste staat die een ingrijpende wet invoert, is Washington. Voormalig gouverneur, Jay Inslee, ondertekend de wetgeving in mei 2021 in wet omgezet, waarbij alle openbare scholen, hogescholen en universiteiten verplicht worden om vanaf het schooljaar 2022-2023 gratis menstruatieproducten beschikbaar te maken voor alle geslachten.

Voor de meest omvattende veranderingen is natuurlijk landelijke federale actie nodig. In 2021 introduceerden vertegenwoordiger Grace Meng (D-NY) en tientallen van haar collega’s een rekening genaamd Menstrual Equity For All Act, die “de beschikbaarheid en betaalbaarheid van menstruatieproducten voor personen met beperkte toegang” zou vergroten in scholen, instellingen voor hoger onderwijs, gevangenissen en opvangcentra. De voorgestelde wetgeving stelt dat “menstruatiearmoede de vicieuze cirkel van armoede verergert door personen die menstrueren verder te marginaliseren, waardoor ze zich terugtrekken uit het dagelijks leven, afzien van loon of onderwijskansen missen.” De allerlaatste actie op het voorstel is dat het in november werd doorverwezen naar de Subcommissie misdaad, terrorisme en binnenlandse veiligheid. Waarom het wetsvoorstel naar deze commissie is verwezen en niet een die verband houdt met gezondheid, is een raadsel.

Als het uitsluitend wordt overgelaten aan de marktwerking – met de daarmee gepaard gaande gelaagdheid en ongelijkheid – kunnen menstruatieklachten blijven bestaan gemarginaliseerd en verkeerd begrepen. Bovendien kan de gezondheid van vrouwen en zelfs hun opleiding eronder lijden.

Het besluit van het Nederlandse parlement om mensen met een laag inkomen algemeen beschikbare, gratis toegang tot producten voor menstruatiehygiëne te bieden, is de meest recente poging om menstruatiegelijkheid aan te pakken. De vraag is of deze beweging om ‘de tampon te bevrijden’, als je wilt, zich verder uitbreidt dan Kenia, Schotland, Nieuw-Zeeland en nu ook Nederland. In de VS lijkt er in dit opzicht enig momentum te zijn, vooral op lokaal en staatsniveau.

READ  NEPG geeft een update over de aardappelsituatie in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland: meer aardappelen nodig!