februari 8, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland in het Europese gemiddelde met diversiteit in bestuurskamers

Volgens de jaarlijkse Gender Diversity Index staat Nederland midden in Europa als het gaat om het aanstellen van vrouwen op hoge posities in het bedrijfsleven. Dit onderzoek houdt de voortgang bij die bedrijven maken bij het benoemen van vrouwen in commissies en raden van commissarissen. Het Nederlandse speciaalchemieconcern DSM, met hoofdkantoor in Heerlen, is volgens het onderzoek het meest diverse van alle Europese bedrijven.

Van de 19 onderzochte landen maken vrouwen volgens het onderzoek 35 procent uit van de bestuurszetels. In Nederlandse bedrijven is 37 procent van de bestuurders en toezichthouders vrouw. Ongeveer zeven procent van de ondervraagde Nederlandse bedrijven heeft een vrouw als primaire werkgever, wat overeenkomt met het Europese gemiddelde.

Vanaf begin dit jaar zullen Nederlandse bedrijven meer vrouwen in hogere functies moeten aannemen. Het wetsvoorstel om quota vast te stellen voor vrouwen in de raden van toezicht van beursgenoteerde bedrijven werd vorig jaar aangenomen. Volgens onderzoekers hebben vorderingen in andere landen aangetoond dat dergelijke toewijzingen werken. De top drie van landen met de hoogste scores op het gebied van diversiteit – Noorwegen, Frankrijk en het VK – hebben het quotum al vastgesteld.

Dit is het derde jaar dat de European Women’s Board (EWOB) haar rapport uitbrengt. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Kandar Public. Daarbij hoort het volgen van ontwikkelingen in de boardrooms van de grootste beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt vooruitgang geboekt, maar het gaat niet snel genoeg om het beoogde doel te bereiken: in 2025 zal minstens 40 procent van de topposities worden ingenomen door vrouwen.

READ  Ronaldo brak opnieuw een record voor Portugal toen Frankrijk en Nederland punten lieten vallen

Onderzoekers hebben ontdekt dat bedrijven die doelen stellen en zich hieraan committeren, beter scoren dan het Europese gemiddelde. Daarnaast nemen steeds meer Nederlandse bedrijven vrouwen aan de top aan.