februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland: Bisdom Roermond heft zondagsplicht op

René Maessen, de vicaris-generaal van het bisdom Roermond stuurde een brief aan de gelovigen om hen te informeren dat het bijwonen van de zondagsmis niet langer verplicht is binnen het diocesane gebied, zonder de duur van deze vrijstelling van een gebod van de Kerk te specificeren.

In 2016 benadrukten de diocesane medewerkers het belang van de wekelijkse viering in elke parochie. Hiermee wilde het bisdom Limburg laten zien dat de Kerk zich niet heeft teruggetrokken en aanwezig wil zijn in de samenleving.

Maar de brief van de vicaris-generaal van vandaag legt de redenen voor deze vrijstelling uit. De belangrijkste is het onvermogen van het bisdom om de zondagsmis te verzorgen.

Tot nu toe moest in elke parochie de mis elke zondag worden gevierd. Maar het tekort aan priesters is zo groot geworden dat sommige parochies de viering niet meer kunnen garanderen.

Bovendien laat de schaarste aan gelovigen soms een zeer schaarse hulp achter en worden de priesters niet meer voldoende bijgestaan ​​door parochianen voor materiële organisaties.

De kosten voor onderhoud en verwarming van gebouwen worden steeds zwaarder. Zo geeft de vicaris-generaal toe: „Hoewel financiële redenen in pastorale aangelegenheden nooit de hoofdzaak mogen zijn, kunnen ze ook niet worden veronachtzaamd.”

Het bisdom vraagt ​​zich nog steeds af of het niet beter zou zijn om het kleine aantal gelovigen dat verspreid is over verschillende parochies samen te brengen in een gezamenlijke eucharistieviering. In andere bisdommen in Nederland gebeurt dit al langer.

De vicaris-generaal zegt dat parochies een zorgvuldige afweging moeten maken bij het vieren van bijvoorbeeld de tweewekelijkse mis in een kerk, en dat dit in overleg met het bisdom moet gebeuren.

READ  Verdachte aangehouden in Polen voor moord op Nederlandse journalist

Een wekelijkse viering is misschien niet meer overal mogelijk, maar het bisdom wil benadrukken dat parochies deze beslissing alleen kunnen nemen als ze echt geen andere keuze hebben.

Maessen wijst erop dat zo’n beslissing bijna altijd onomkeerbaar is. Parochianen zien deze maatregel misschien als een eerste stap op weg naar sluiting van een kerk. Het bisdom lijkt dan ook puur en eenvoudig toe te geven aan de ineenstorting van zijn missie.