februari 7, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Luchtkwaliteit in Eindhoven aanzienlijk verbeterd door ‘Lungs of the City’

Proefinstallatie op het Stadhuisplein van het Stadhuis van Eindhoven rechts op de foto. Krediet: De longen van de stad

De luchtkwaliteit in veel delen van Europa en Nederland voldoet niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Slimme integratie van luchtzuiveringstechnologie in vervuilende hotspots op openbare plaatsen zal echter de microscopisch kleine stofconcentraties in steden aanzienlijk verminderen. Dit is het resultaat van een pilotproject “Longen van de Stad” van de Technische Universiteit Eindhoven, ENS Clean Air, Air Fluid en de gemeente Eindhoven, waarbij het effect van luchtzuiveringssystemen op ondergrondse parkeergarages is gemeten. Centrum van Eindhoven.


Eindhoven voert al jaren een actief beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarom was het in 2017 een logische keuze om de binnenstad te laten fungeren als levend laboratorium voor onderzoek, de zogenaamde “longen van de stad”-aanpak Actief zijn, met als centraal doel het terugdringen van deeltjesconcentraties, zogenaamde hotspots, waar hoge concentraties en hoge niveaus van blootstelling aan deeltjes optreden.

Luchtzuiveringselement

In de pilot is een tijdelijke proefopstelling geplaatst op het Stadhuisplein in Eindhoven. Een luchtzuiveringsinstallatie verwijdert deeltjes uit de ventilatielucht van de parkeergarage onder het plein en voert vervolgens de gezuiverde lucht ter hoogte van het plein uit. Rondom het plein werden vervolgens luchtkwaliteitsmetingen gedaan, waarbij de concentratie van de deeltjes werd gecontroleerd en de weersomstandigheden werden berekend.

Luchtkwaliteit in Eindhoven flink verbeterd door 'Longen van de Stad'

Een definitieve weergave van het begrip ‘de longen van de stad’. Krediet: De longen van de stad

Volgens de projectmanager Koninklijke Gizspers van ENS Clean Air bevestigen de zojuist vrijgegeven resultaten het positieve effect van de installatie op de luchtkwaliteit. Dit maakt de garage tot een netto luchtzuiveringselement in de stad.”

Verder verschillen de metingen sterk van meetlocatie tot meetlocatie als gevolg van bebouwingsdichtheid, weersomstandigheden en lokale verkeersintensiteit.

Ook werden computermodellen met hoge resolutie ontwikkeld die de effecten van luchtzuiveringsinterventies bijna konden bepalen. In dit rapport integreren de partijen alle inzichten uit de feedback en geven ze toepassingsadviezen en kosteneffectiviteitsanalyses.

Luchtkwaliteit in Eindhoven flink verbeterd door 'Longen van de Stad'

Een overzicht van de proefopstelling waar luchtzuiveringsinstallaties zijn opgesteld. Krediet: De longen van de stad

Laag gezondheidsrisico

Volgens projectpartners is de “stadslong”-benadering een technisch en financieel haalbare strategie waarvan is aangetoond dat deze de blootstelling aan deeltjes vermindert. “Met gevestigde rekenmethoden hebben we aangetoond dat het gezondheidsrisico als gevolg van de maatregelen aanzienlijk lager is”, zegt Gizspers.

Volgens de betrokken partijen kunnen de ‘longen van de stad’ op verschillende manieren in de stedelijke infrastructuur worden geïntegreerd. Gijsbers merkt op: “Er worden momenteel wereldwijd veel vergelijkbare projecten en impactstudies uitgevoerd naar actieve luchtzuiveringstechnologie, namelijk naast de snelweg, bij de uitgang van de snelwegtunnel, in de smalle stadsstraten (straatvalleien), maar ook bij trein en metrostations en busstations.”

Zelfreinigende stad

Gizspers hoopt dan ook dat dit concept een nuttige aanvulling zal zijn op het nationale en regionale luchtkwaliteitsbeleid. “Om schadelijke emissies te voorkomen, kan het aanpakken van lokale emissiebronnen zeer effectief zijn. De meeste deeltjes komen echter van buiten de stad en hebben geen effect op het verminderen van lokale emissies. Slim geïntegreerde actieve luchtzuivering behandelt zowel lokale emissies als achtergrondconcentraties. “

Met de aanpak en nieuwe kennis van het project “Longen van de Stad” hopen de partijen een belangrijk nieuw instrument toe te voegen aan het instrumentarium om te komen tot verduurzaming en verbetering van de stedelijke omgeving. Gjsbers: “De stad van de toekomst kan zichzelf schoonmaken en in Eindhoven worden de eerste stappen gezet.”


Luchtzuivering parkeergarages halveert deeltjesgrootte in Eindhoven


Meer informatie:
Meer informatie over het onderzoek vind je hier www.tue.nl/en/news/news-overvi… st-in-public-spaces /

Gepresenteerd door Technische Universiteit Eindhoven

Citaat: https://phys.org/news/2021-11-air-qualitty-eindhoven-netherlands-aanzienlijk is de luchtkwaliteit in Eindhoven aanzienlijk verbeterd met de ‘Longen van de Stad’ (2021, 8 november) verkregen op 9 november 2021. .html

Op dit document rust copyright. Niets mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming, behalve voor redelijke transacties voor persoonlijke studie- of onderzoeksdoeleinden. Inhoud wordt alleen ter informatie verstrekt.

READ  Duitsland verbijstert België voor derde WK-kroon in hockey