december 1, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

“Liefde voor de hele mensheid”: Bijdragen aan het discours over raciale eenheid in Nederland

DEN HAAG, Nederland – Begin 2020 werden vragen over nationale identiteit, migratie en vooroordelen in Nederland – net als in veel andere samenlevingen over de hele wereld – in het publieke bewustzijn gestuwd door landelijke demonstraties in de Verenigde Staten die opriepen tot raciale rechtvaardigheid.

Sinds die tijd heeft het Nederlandse Bahá’í-bureau voor Buitenlandse Zaken, als onderdeel van zijn voortdurende inspanningen om bij te dragen aan een discours over raciale eenheid, discussiefora gehouden die onderzoeken hoe spirituele concepten zoals het bahá’í-principe van eenheid in verscheidenheid kan zorgen voor meer sociale cohesie.

Diavoorstelling
6 afbeeldingen

Een discussieforum gehouden door het Nederlandse Bahá’í Office of External Affairs, waar leiders van geloofsgemeenschappen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld samenkwamen om te onderzoeken hoe een vreedzamere samenleving kan worden opgebouwd.

Sherene Devid van dat bureau legt uit dat deze gesprekken de laatste jaren steeds belangrijker zijn geworden en stelt: “Veel mensen vragen zich af wat het betekent om Nederlander te zijn, vooral nu Nederland de thuisbasis wordt van een groeiend aantal migranten van over de hele wereld. .”

Het Office of External Affairs constateert dat om de problemen dieper te onderzoeken, gesprekken gemeenschappelijke opvattingen over identiteit moeten uitdagen.

“Deze discussies brengen aan het licht dat mensen vaak praten over ‘integratie’, maar in de praktijk is de verwachting ‘assimilatie'”, zegt mevrouw Devid.

“Deze veronderstelling is onvermijdelijk als je denkt dat individuen een unieke identiteit hebben, en die identiteit is synoniem met hun nationaliteit of cultuur,” vervolgt ze, “Maar als we een ander beeld van onszelf aannemen – een waarin mensen worden gezien als spirituele wezens – dan wordt het mogelijk om te begrijpen hoe iemand zowel een Nederlander als een wereldburger kan zijn.”

Wanneer mensen het spirituele principe van eenheid in verscheidenheid gaan waarderen, legt mevr. David, ze kunnen de rijke diversiteit in hun samenleving enorm waarderen.

“Het gaat niet alleen om ons piepkleine landje Nederland”, zegt mevr. David, “we moeten naar al onze relaties kijken, met de hele wereld.”

Diavoorstelling
6 afbeeldingen

Wat de gesprekken van het Bureau benadrukken, is dat wanneer een verruimde opvatting van identiteit gepaard gaat met erkenning van het principe van eenheid, mensen kunnen inzien dat hun eigen identiteit als lid van de menselijke familie voorrang heeft op andere identiteiten en associaties.

“We leren te zien dat we deel uitmaken van iets groters. We zijn in staat om een ​​’wij of zij’-denken te overwinnen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor sociale structuren, voor governance en beleidsvormingsprocessen, en voor de manier waarop we als samenleving veelvoorkomende problemen aanpakken, zoals migratie, het milieu en economische rechtvaardigheid.

“Liefde voor de mensheid is wat geleidelijk de vooroordelen zal wegsmelten en de relaties tussen individuele burgers, gemeenschappen en instellingen zal versterken”, zegt mevr. David.

READ  Max Verstappen wint thuisrace-pole in Nederland