februari 7, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

In het kort: directe distributie in Nederland

Directe distributie

Eigendomsstructuren

Mag een buitenlandse leverancier zijn eigen entiteit oprichten om zijn producten in uw rechtsgebied te importeren en distribueren?

Het staat een buitenlandse leverancier vrij om een ​​eigen entiteit op te richten om zijn producten in Nederland in te voeren en te distribueren. In de meeste gevallen is geen goedkeuring of toestemming van de relevante Nederlandse autoriteiten vereist, hoewel dit afhankelijk is van de sector en de producten die de buitenlandse leverancier wil importeren en distribueren.

Voor buitenlandse leveranciers die een entiteit in een ander rechtsgebied willen vestigen, is Nederland vaak een betrouwbare en financieel lonende keuze. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder het sterke vestigingsklimaat, het gunstige belastingklimaat en de sterke focus op buitenlandse handel, innovatie, duurzaamheid en digitalisering van Nederland. Volgens de Forbes Op de ranglijst ‘Beste landen voor bedrijven’ staat Nederland in de top vijf van beste landen voor het bedrijfsleven wereldwijd, en in 2020 koos een recordaantal buitenlandse bedrijven ervoor om hun hoofdkantoor naar Nederland te verhuizen.

Mag een buitenlandse leverancier mede-eigenaar zijn bij een lokaal bedrijf van de importeur van zijn producten?

Een buitenlandse leverancier kan bij een bedrijf in Nederland mede-eigenaar zijn van de importeur van zijn producten. Een buitenlandse leverancier kan ook in Nederland een joint venture aangaan met een lokaal bedrijf en die joint venture gebruiken om zijn producten te importeren.

Welke soorten bedrijfsentiteiten zijn het meest geschikt voor een importeur die eigendom is van een buitenlandse leverancier? Hoe worden ze gevormd? Welke wetten zijn van toepassing op hen?

Een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid zou het meest geschikt zijn voor een importeur die eigendom is van een buitenlandse leverancier. Bij een naamloze vennootschap is de aandeelhoudersaansprakelijkheid in geval van faillissement beperkt tot het eigen vermogen.

READ  Dementie op jonge leeftijd in geheugenklinieken in Nederland: PRECODE-GP

De meest voorkomende zakelijke entiteiten in Nederland zijn beide besloten vennootschappen: de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Beide entiteiten hebben rechtspersoonlijkheid, geven aandelen uit, voorzien in beperkte aansprakelijkheid voor hun aandeelhouders en vallen onder Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het belangrijkste verschil tussen NV’s en BV’s is dat een BV alleen aandelen op naam kan uitgeven, terwijl een NV zowel aandelen op naam als (vrij overdraagbare) aandelen aan toonder kan uitgeven. Een ander belangrijk verschil is het gestorte kapitaal: een BV kan worden opgericht met een gestort kapitaal van slechts € 0,01. Voor de oprichting van een NV is een gestort kapitaal vereist van € 45.000.

Met name de Nederlandse BV is een zeer populaire optie gebleken bij buitenlandse bedrijven die naar Nederland willen uitbreiden, vanwege de (extreem) lage minimumkapitaalvereisten, evenals de lage kosten die gepaard gaan met het oprichten van een BV en de mate van flexibiliteit die wordt geboden aan ondernemingen bij het opzetten van de structuur van hun BV, bijvoorbeeld met betrekking tot stemrecht.

Russell Advocaten heeft uitgebreide expertise in het opzetten van BV’s voor buitenlandse bedrijven.

Beperkingen

Beperkt uw rechtsgebied buitenlandse bedrijven om in het rechtsgebied te opereren, of beperkt het buitenlandse investeringen in of eigendom van binnenlandse zakelijke entiteiten?

Buitenlandse bedrijven zullen niet worden beperkt in hun activiteiten in Nederland en mogen vrij investeren in of eigenaar zijn van binnenlandse bedrijfsentiteiten. Nederland staat bekend om zijn uitstekende internationale vestigingsklimaat en is wellicht een uitstekende keuze voor buitenlandse bedrijven die willen uitbreiden naar andere landen.

READ  Argentinië en Nederland boekten enorme overwinningen

Aandelenbelangen

Mag de buitenlandse leverancier een aandelenbelang hebben in de lokale entiteit die zijn producten distribueert?

Een buitenlandse leverancier kan een aandelenbelang hebben in de Nederlandse entiteit die zijn producten distribueert.

fiscale overwegingen

Wat zijn de fiscale overwegingen voor buitenlandse leveranciers en voor de vorming van een importeur die eigendom is van een buitenlandse leverancier? Welke belastingen zijn van toepassing op buitenlandse bedrijven en personen die actief zijn in uw rechtsgebied of eigen belangen hebben in lokale bedrijven?

Over het algemeen wordt het belastingregime in Nederland als zeer voordelig beschouwd voor buitenlandse bedrijven, wat bijdraagt ​​aan de populariteit van Nederland bij buitenlandse bedrijven. De belastingen die van toepassing kunnen zijn op buitenlandse ondernemingen en natuurlijke personen die in Nederland actief zijn of een eigen belang hebben in een onderneming in Nederland zijn inkomstenbelasting, dividendbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en invoerbelasting.

De vele voordelen van het Nederlandse belastingstelsel zijn onder meer:

  • een breed netwerk van bijna 100 bilaterale belastingverdragen om dubbele belasting te voorkomen en in veel gevallen te voorzien in verlaagde of geen bronbelasting op dividenden, rente en royalty’s;
  • duidelijkheid en zekerheid vooraf over de fiscale gevolgen van voorgenomen grote investeringen in Nederland;
  • een brede deelnemingsvrijstelling (100 procent vrijstelling voor kwalificerende dividenden en vermogenswinsten), die essentieel is voor het Europese hoofdkantoor;
  • een efficiënt fiscale-eenheidsregime, dat voorziet in fiscale consolidatie voor Nederlandse activiteiten binnen een ondernemingsgroep; en
  • geen wettelijke bronbelasting op uitgaande rente- en royaltybetalingen.

Voor bedrijven die werknemers uit het buitenland willen aannemen, biedt de ’30 procent regeling’ een belangrijk voordeel. Met deze regeling kunnen werkgevers maar liefst 30 procent van het salaris van werknemers die tijdelijk voor hun baan naar Nederland verhuizen belastingvrij aanbieden, om de werknemers te compenseren voor de kosten die ze maken om naar Nederland te verhuizen. Verder zijn er diverse belastingkortingen, toeslagen en vergoedingen voor ondernemers die investeren in innovaties of duurzame energie.

READ  De industriële sector in Europa koolstofarm maken: geleerde lessen in Duitsland en Nederland

Wet vermelde datum

Corrigeer vanaf

Geef de datum waarop bovenstaande informatie juist is.

6 december 2021.