maart 20, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Herstructureringsmogelijkheden voor internationale bedrijven

22-12-2021

Overzicht

Rusland heeft een wet ondertekend die het Dubbele Belastingverdrag (DTD) met Nederland veroordeelt. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederland geïnformeerd over de aanneming van de relevante wetgeving en de veroordeling van de overeenkomst. Daarom loopt het belastingverdrag tussen Rusland en Nederland af op 01 januari 2022.

De volgende vrijstellingen en verlaagde tarieven zijn op grond van het belastingverdrag niet meer van toepassing:

Dividend – Het besluit van DTD heeft gevolgen voor grote aandelen met moedermaatschappijen in Nederland, aangezien dividenduitkeringen worden belast tegen een door de RTC vastgesteld tarief (15%). De nieuwe omstandigheden zullen de financiële herinvestering en hun herverdeling binnen de groep aanzienlijk bemoeilijken

Nieuwsgierigheid – Als het Nederlandse bedrijf een reëel recht op inkomen heeft, worden Russische kredietnemers belast tegen 20% van het betaalde geld.

rechten verkrijgenBij beëindiging van DDT worden alle betalingen die als royalty zijn geclassificeerd, aan de bron belast tegen 20%.

Afzonderlijke aftrekposten voor de winst van CFC’s zijn niet langer van toepassing op andere inkomsten, zoals opbrengsten uit de verkoop van aandelen in een bedrijf met meer dan 50% onroerende activa in Rusland of rente-inkomsten op effecten in omloop.

Institutionele herstructurering

Veel multinationals gebruiken het Nederlandse bedrijf om hun bedrijf op te bouwen in EMEA of rechtstreeks in Rusland en het GOS. Gewoonlijk opereert de Nederlandse vennootschap als houdstermaatschappij of beheermaatschappij en is zij geen grote vennootschap in de groep.

Het is raadzaam om te beoordelen of het huidige bedrijfssysteem zakelijk gezien efficiënt is, rekening houdend met de toenemende belastingverplichtingen voor eventuele inkomsten die vanuit Rusland naar Nederland worden uitgekeerd. In alle gevallen, als het zakelijke doel van het hebben van een Nederlands kader om Russische zaken te beheren niet voldoende is, adviseren wij bedrijfsherstructureringen die zowel de administratieve structuur als de fiscale prestaties van het Russische deel van het bedrijf zullen verbeteren.

READ  Nederland versoepelt beperkingen regering 19 - Rapport

Afhankelijk van uw huidige groepsstructuur kan bedrijfsherstructurering de volgende vormen aannemen:

  1. Ontbinding van de Nederlandse vennootschap door uitgifte van Russische dochteraandelen aan de moedermaatschappij

  2. Fusie van een Nederlandse onderneming met een andere groepsmaatschappij in de EU

  3. Oprichting van een ander moederbedrijf in de EU en verkoop van Russische dochterondernemingen aan dit bedrijf

We bespreken graag de structuur van uw team om de voor u ontworpen fiscale en zakelijke beslissing uit te breiden.

Deze informatie is alleen bedoeld als richtlijn en mag niet worden beschouwd als een alternatief voor het inwinnen van juridisch advies. Volledig bekijken Voorwaarden Op onze website.