februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Handhygiënetrouw in de operatiekamer: gegevens uit Nederland

De onderzoekers van het onderzoek merkten op dat adequate handhygiëne in de OK door niet-steriele gezondheidswerkers en chirurgen van vitaal belang is om postoperatieve wondinfecties te voorkomen.

Bevindingen van een prospectieve observationele studie1 over de naleving door gezondheidswerkers van een nieuw protocol voor handhygiëne in de operatiekamer (OK) zijn onlangs gepubliceerd in Het tijdschrift voor ziekenhuisinfecties.

Volgens Manon D. van Dijk, Afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Nederland, en collega’s, maakt deze uniforme manier van observeren van de naleving van handhygiëne (HHA) in de OK evaluatie van de effectiviteit van interventies mogelijk in het OT en faciliteert vriendschappelijke competitie. In de regio Rotterdam-Rijnmond was het HHA-percentage in de OK onder de 50% en moest dit worden aangepakt in academische ziekenhuizen en bij artsen.

Omdat Nederland geen protocollen of observatietools heeft in de OK, bleek het moeilijk om getuige te zijn van niet-steriele gezondheidswerkers (HCW’s) die HHA uitvoeren en moest er een protocol worden gemaakt.

“Bovendien worden observaties van handhygiëne, ongeacht de afdeling of zorginstelling, vaak uitgevoerd door gebruik te maken van de 5 momenten van handhygiëne zoals vermeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)”, schreven de onderzoekers in het onderzoek. “Deze 5 momenten zijn de gouden standaard en zijn over het algemeen makkelijk toe te passen op klinische afdelingen waar een duidelijk onderscheid is tussen de patiëntenzone en de zorgzone. De patiëntenzone omvat alles wat aan de patiënt vastzit of aan een specifieke patiënt toebehoort, terwijl alles wat niet patiëntspecifiek is zorgzone wordt genoemd. Zorgmedewerkers dienen handhygiëne toe te passen bij het wisselen van patiëntenzone naar zorgzone, en vice versa.”

READ  Cricket 2022-kalender: volledig schema, wedstrijdtijden, locaties, datums

Aan het onderzoek deden 9 ziekenhuizen mee in de regio Rotterdam-Rijnmond. Omdat deze ziekenhuizen geen specifieke protocollen voor handhygiëne hadden voor niet-steriele HCW’s in de OK, hebben de onderzoekers er een gemaakt met de inbreng van de ziekenhuizen. Nadat overeenstemming was bereikt over het protocol, werd een observatietool ontwikkeld en getest. Met behulp van de tool berekenden onderzoekers HHA-percentages per type ziekenhuis en HCW.

Over het algemeen moet handhygiëne worden toegepast bij het verplaatsen van de ene ruimte naar de andere. In alle ziekenhuizen werd een gemiddeld HHA-percentage van 48,0% (95% BI, 45,2%-61,2%) waargenomen in OT’s. Het academisch opleidingsziekenhuis kreeg de laagste score met 23,1% (95% BI, 0,0%-45,8%) en de 2 gespecialiseerde ziekenhuizen scoorden het hoogst met 64,0% (95% BI, 30,6%-89,8%) en 76,7% (95% BI, 62,8% -84,5%). Interessant is dat de gemiddelde HHA-scores van anesthesiologen het laagst waren, 31,6% (95% BI, 19,2%-62,4%), terwijl OT-assistenten het hoogst scoorden, namelijk 57,4% (95% BI, 50,1%-78,2%).

“Desalniettemin is adequate handhygiëne op de OK door niet-steriele HCW en chirurgen (die niet-steriele handelingen verrichten) van het grootste belang om postoperatieve wondinfecties te voorkomen. Aangezien patiënten die een operatie ondergaan kwetsbaar zijn voor infectie, moet de blootstelling aan infectierisico’s in de OT zo laag mogelijk worden gehouden, “schreven de auteurs.

Enkele sterke punten van dit onderzoek zijn onder andere: het mogelijk maken van uniforme observaties van handhygiëne van het ene ziekenhuis naar het andere, specifiek ontworpen voor niet-steriele HCW in de OT. Aan de hand van deze informatie weten infectiepreventiemedewerkers welke afdelingen extra hulp nodig hebben. De auteurs vermelden ook dat vergelijkingen tussen ziekenhuizen kunnen leiden tot vriendschappelijke concurrentie waarop het hogere HHA-percentage ligt. Concurrentie verhoogt ook het percentage HHA in de OT van elk ziekenhuis. Aangezien veel HCW’s in meer dan 1 faciliteit werken, zou de HHA van de HCW’s, als de protocollen consistent waren tussen alle faciliteiten, hoog kunnen blijven omdat het beleid voor infectiepreventie en -bestrijding hetzelfde is en ze geen ander beleid hoeven te onthouden . .

READ  Nederland: S10's inzending voor Eurovisie wordt op 3 maart onthuld?

Enkele beperkingen van deze studie waren de implementatie van COVID-19-protocollen voor infectiepreventie. Ook werden vanwege COVID-19 3 ziekenhuizen niet opgenomen in de uiteindelijke studie, waardoor niet zoveel HHA-waarnemingen mogelijk waren. Ten slotte, omdat alle observaties alleen in 1 regio van 1 land zijn uitgevoerd, is meer testen nodig om te beoordelen of deze protocollen op dezelfde manier zouden werken in andere landen en in andere stijlen van OT’s.

“Maar”, merkten de onderzoekers op, “[because] bijna alle observaties in de OK worden tegenwoordig nog uitgevoerd door gebruik te maken van de 5 momenten van handhygiëne van de WHO, wij denken dat ons protocol en observatietool een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de bestaande literatuur.”

Referentie:

1. Dijk MD van, Breejen MCMW den, Vermeeren JMJJ, Berg S van den, Beeck EF van, Vos MC. Naleving van een nieuw protocol voor handhygiëne op maat van niet-steriele gezondheidswerkers in de operatiekamer. Journal of ziekenhuisinfectie. 2022;0(0). doi:10.1016/j.jhin.2022.10.009