december 3, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Gouden jubileum van het Heilige Klooster van de Profeet Elias in Nederland

Op zaterdag 23 juli 2022 werd de vijftigste verjaardag van het Heilig Klooster van de Profeet Elias in Sint-Hubert (Noord-Brabant – Nederland) gevierd met een Archieratische Goddelijke Liturgie.

Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, presideerden de Goddelijke Liturgie, bijgestaan ​​door zes priesters en een diaken. Vier andere priesters, de abdis en non van het klooster van Asten en een groot aantal gelovigen waren aanwezig. De Goddelijke Liturgie werd gezongen door de congregatie van de aanwezige gelovigen.

In zijn preek sprak de metropoliet van België over het leven en het belang van de profeet Elias in het leven van christenen vandaag. “In onze dagen blijft de profeet Elias prediken tot Gods volk en roept hij iedereen op om zich te bekeren en afgoden en valse goden te verlaten. Zelfs vandaag predikt de profeet Elia tot ons dat we in reinheid en oprecht geloof tot de Heer moeten terugkeren en ons hart niet laten verontreinigen door valse leringen (…) Vandaag nodigt de profeet ons uit en zegt dat de Heer leeft en Zijn volk zal oordelen naar hun werken! Bekeer u en keer terug naar de Heer van liefde en u zult Zijn grootheid zien! Laten we het vurige geloof van de profeet Elias navolgen. Laten we hem ophouden als een inspiratie. Laten we in ons hart, als in vurige strijdwagens, Christus, onze Verlosser, ontvangen. (…) Laten we onze zwakke natuur verlaten en vooral Christus verheerlijken en uitroepen in deugd: Inderdaad, Heer, U bent onze God, de enige ware God.”

Na de goddelijke liturgie sprak metropoliet Athenagoras over wijlen Archimandriet Pachomios, die de moed had om een ​​klein klooster te stichten met de steun van de aartsbisschoppen George van Syracuse, George van Evdokias en Gabriël van Comans, die aartspriesters waren die werkten aan de consolidering van de orthodoxie in deze regio’s. Hij herinnerde er ook aan dat wijlen ouderling Maria drie jaar in dit klooster verbleef totdat ze enkele tientallen kilometers verderop haar eigen klooster stichtte, en legde uit dat het klooster nu onder de jurisdictie van de Heilige Metropool van België en het Exarchaat van Nederland valt. en Luxemburg. Ten slotte vroeg hij de gelovigen om tot God en de Maagd Maria te bidden dat er weer nieuwe monniken zouden komen.

READ  Holland Scholarships 2023/2024 voor bachelor- of masterstudie in Nederland (5.000 euro)

Daarna namen enkele leden van de raad van bestuur van het klooster van de profeet Elias het woord en spraken hun vreugde uit over de viering van het gouden jubileum. Pater Josef Sikhora bracht een icoon van de profeet Elias, geschilderd door de nonnen van het klooster van Trazegnies (België), een offer van de nonnen naar het klooster van de profeet Elias in de Sint-Hubertusmolen.

Dit werd gevolgd door “Agape” in de tuinen van het klooster. Het was voor velen een gelegenheid om elkaar te leren kennen, iets wat men wenst in deze post-Covid periode. Vanaf nu zal de Goddelijke Liturgie in de Skete worden gehouden, allereerst op de tweede en vierde zondag van de maand, een feit waar de trouwe vrienden van het klooster erg blij mee zijn.