februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Financiering beschikbaar voor Britse culturele organisaties die Nederlandse kunst programmeren | Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 03-03-2022 | 12:00 uur

Britse kunstorganisaties kunnen financiering aanvragen bij de Nederlandse Ambassade in het VK als ze de Nederlandse cultuur toegankelijk maken voor publiek in het VK. De Ambassade kan tot 8.547 (10.000) bijdragen per aanvraag. Solliciteer voor 11 april 2022 om uiterlijk 11 mei 2022 een reactie van ons te krijgen.

Afbeelding: ©hermien_amsterdam, Flickr / hermien_amsterdam, Flickr

Nederlandse breakdancers The Ruggeds traden in 2021 op in Breakin ‘Convention in Sadler’s Wells’ Peacock Theatre London

Wie kan solliciteren?
In het VK gevestigde culturele organisaties die gewend zijn om met internationale artiesten samen te werken.

Naar wat voor soort samenwerkingen zijn we op zoek?
Projecten die creatieve en culturele professionals uit Nederland in contact brengen met het Britse publiek.

Hoe aanvragen?
Dien een uitgewerkt voorstel inclusief volledige begroting in bij [email protected] Gebruik dan ons aanvraagformulier.

Wanneer aanvragen?
Meld je voor 11 april 2022 aan en je weet uiterlijk 11 mei 2022 of er subsidie ​​wordt toegekend.

Criteria die we gebruiken om alle voorstellen te beoordelen

 • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door in het VK gevestigde culturele organisaties die een bewezen staat van dienst hebben in het werken met internationale artiesten.
 • De aanvraag voor een bijdrage van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in het Verenigd Koninkrijk dient een gedetailleerde omschrijving van de geplande activiteit te bevatten, inclusief de datum(s) en locatie(s) van de activiteit, de namen en contactgegevens van de Britse en Nederlandse partners die samenwerken in die activiteit en een volledige lijst van financiers/sponsors.
 • De aanvraag moet een volledige en gedetailleerde begroting bevatten van alle kosten die ermee gemoeid zijn. Uit deze begroting moet duidelijk blijken welke kosten de aanvrager met Ambassadegelden wil dekken en welke kosten door andere partijen worden gedekt. Geef de namen van de andere financiers op.
 • Het voorstel dient te onderbouwen hoe de activiteit bijdraagt ​​aan het opbouwen van een relevant internationaal publiek/netwerk voor de kunstenaar(s)/ontwerper(s) uit Nederland en/of hoe deze bijdraagt ​​aan de artistieke/professionele ontwikkeling van de Nederlandse kunstenaar(s) / ontwerper(s).
 • De activiteit moet plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk.
 • De start van de activiteit is in 2022.
 • De activiteit moet nog plaatsvinden. Financiering kan niet worden verleend nadat de activiteit is gestart of nadat de activiteit is beëindigd.
 • De artiest(en)/creatieve(n) uit Nederland dienen adequate vergoedingen te ontvangen. Aanvragers moeten bewijzen dat de vergoedingen in overeenstemming zijn met, of beter zijn dan, erkende gedragscodes en richtlijnen die zijn vastgesteld door de relevante leidende instanties / vakbonden.
 • Alleen professionele organisaties (rechtspersonen) kunnen financiering ontvangen.
 • De Ambassade kan bijdragen leveren tussen 2.000 (£ 1.709) en € 10.000 (8.547).
 • Bijdragen van de Nederlandse Ambassade zullen niet meer bedragen dan 50% van de totale kosten van de performance / presentatie / residency van de Nederlandse kunstenaar(s) / ontwerper(s).
 • De organisatorische en artistieke kwaliteit van de deelnemende partijen moet onbetwist zijn.
 • Zuiver commerciële activiteiten komen niet voor financiering in aanmerking.
 • Amateurkunst komt niet voor financiering in aanmerking.
 • Uitgaven die voor ondersteuning in aanmerking komen zijn onder meer vervoer, reizen, verblijf en marketing. Het voorstel moet de reis- en verblijfdata vermelden.
 • Financieringsverzoeken voor vluchten worden niet gehonoreerd als de reis met de internationale trein en het openbaar vervoer in minder dan 8 uur kan worden gemaakt. Vraag in die gevallen financiering aan voor duurzamere manieren van reizen.
 • Bijdragen aan PR / marketing en evenementdocumentatie (AV, fotografie) zijn beperkt tot maximaal £ 1.000 per voorstel.
 • Uitgaven die niet voor ondersteuning in aanmerking komen zijn overheadkosten (salarissen personeel, huur, kantoorbenodigdheden). Vermeld al deze kosten in het aanvraagformulier en geef aan hoe deze overheadkosten worden gedekt (bijvoorbeeld de namen van de andere financiers, verwachte kaartverkoop, etc.).
 • Wanneer een bijdrage van de Nederlandse Ambassade wordt ontvangen, is het een vereiste dat de deelname van de Nederlandse artiest(en) en de steun van de Nederlandse overheid duidelijk worden vermeld in de (marketing)uitingen.
READ  Australië en Nederland starten juridische stappen tegen Rusland over MH17 - Europa