februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Er zijn dit jaar 35% minder asielzoekers en afhankelijke personen geregistreerd, meldt het CBS

In de eerste drie maanden van 2022 werden 6.485 eerste asielaanvragen in Nederland ingediend. Dat is 35 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2021, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens CBS-gegevens zijn de meest opvallende dalingen geregistreerd onder Syrische staatsburgers, met een daling van 58 procent – van 3.920 naar 1.640 eerste asielaanvragen, meldt SchengenVisaInfo.com.

Andere nationaliteitsgroepen die bovenaan de lijst van eerste asielzoekers staan, zijn onder meer Afghanen en Jemenieten, die 720 en 525 aanvragen hebben ingediend, met respectievelijk 375 en 165.

Het aantal Syrische aanvragers bereikte echter een piek in het laatste kwartaal van 2021, toen het 3.920 aanvragen bereikte – wat neerkomt op 61 procent van alle eerste aanvragen die in 2021 door deze nationaliteit zijn ingediend.

“Vergeleken met eind 2021 is het aantal asielaanvragen in januari en februari 2022 gedaald. In maart is het weer gestegen. In die maand waren er bijna net zoveel eerste aanvragen (2.920) als in januari en februari samen (respectievelijk 1.960 en 1.600 aanvragen), ” legt het rapport uit.

Verder daalde het aantal eerste aanvragen in het algemeen, waarbij het aantal volgende gezinsleden tot iets boven de 2.500 daalde. Daarnaast bedroeg het aantal Oekraïense en Russische asielzoekers in het eerste kwartaal van het jaar respectievelijk 75 en 120.

In de afgelopen drie jaar hebben gemiddeld 20 personen uit Oekraïne voor het eerst een aanvraag ingediend, terwijl dit aantal in het eerste kwartaal van 2022 is gestegen tot 75 personen, waarvan 50 alleen al in maart.

Toch daalde het aantal navolgende gezinsleden met 675 aanvragen ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot een totaal van 2.555. Deze praktijk was populair, vooral onder Syrische staatsburgers, die goed waren voor bijna 80 procent van alle aanvragen (1.745) die in het eerste kwartaal van 2022 werden ingediend.

READ  Manpreet Singh's mannen kijken naar Nieuw-Zeeland, Rani Rampal's kant van Nederland

Het aantal Turkse en staatloze personen ten laste bleef vergelijkbaar met het voorgaande kwartaal op respectievelijk 140 en 135.

Bovendien daalde de gezinshereniging uit Eritrea en Jemen tot respectievelijk 95 en 90. Het aantal nabestaanden uit Afghanistan blijft voorlopig laag, bijna 20 per maand.

Het aantal eerste asielaanvragen fluctueerde als gevolg van de COVID-19-pandemie in de periode 2020-2021 en dat is ook terug te zien in de gegevens over het eerste kwartaal van 2022.

Volgens een artikel dat vorige maand op SchengenVisaInfo.com werd gepubliceerd, bereikte het aantal mensen dat in maart internationale bescherming zocht in maart 4.202, een instroom van immigranten in vergelijking met de andere maanden. Meer specifiek is van de 4.202 verzoeken de meerderheid ingediend door Syriërs (1.410), Afghanen (538) en Jemenieten (353).

Daarnaast steeg het aantal eerste asielaanvragen in dit kwartaal, met als belangrijkste reden de oorlog in Oekraïne. Oekraïense staatsburgers zijn niet verplicht om asiel aan te vragen om te mogen blijven, hoewel sommigen van hen dat wel doen.