mei 25, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Energieconversielessen uit aardgasconversie in Nederland –

De wereld maakt historische veranderingen door, een wereldwijde verschuiving in energie, transport en consumptie die elk aspect van ons leven zal beïnvloeden, maar het is niet de norm, we kunnen leren Nederlandse aardgas conversie (“Aardgasconversie in Nederland“) In de jaren 1960?

Nederlandse aardgas conversie

De mensheid heeft niet altijd aardolie, aardgas en steenkool als dominante energiebronnen gebruikt. Het veranderde van hout naar kolen, maar die verandering duurde lang. Wat kunnen we leren van deze historische veranderingen om effectief om te gaan met moderne energieveranderingen? Auteur, Sven Ringelberg, Aardgasvrij project Consultant En achter de zakenman eenvoudige subsidie, Schreef zijn boek Nederlandse aardgasconversie: lessen voor Nederlandse aardgasconversie, Of Nederlandse aardgasconversie: lessen voor Nederlandse aardgasconversie, Ziet de overgang van de opwarming van de aarde in Nederland van kolen naar gas in de jaren zestig, en de lessen die we kunnen trekken uit deze transformatie die nog geen 10 jaar geleden plaatsvond. Het boek is in het Nederlands verschenen Ebron.

De overgang van fossiele brandstoffen naar het broeikaseffect voor elektriciteit, elektriciteit, transport en industriële processen lijkt misschien een verschuiving van Nederlandse kolen naar aardgas, maar energieverandering vindt plaats op vele fronten en op vele schalen. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor degenen die nadenken over Nederland en hun huidige “energieoverdracht” aardgas en hernieuwbare energie, maar alle landen hebben te maken met hun eigen energietransformatie en dit boek kan interessante inzichten bieden in hoe energietransitie op landelijke schaal is. Het wordt geleverd in een vrolijk, goed geschreven pakket.

De huidige energieoverdracht in Nederland loopt parallel met de energietransformatie van de jaren zestig met plannen en het creëren van gasvrije omgevingen, toenemende isolatie en uitbreiding van duurzame energie.


De toekomst van aardgas en gloeiende kernenergie


In 1959 ontdekte Nederland bij Sloktern een groot gaspakket. Het bedrijf dat het uitvond en de Nederlandse regering kwamen overeen dat een land tien jaar later normaal gesproken slechts één kamer in zijn huizen zou verwarmen met steenkool, waardoor het grootste deel van zijn kook- en verwarmingsactiviteiten op aardgas zou worden omgezet en een wijdverbreide centrale verwarming zou worden ingevoerd. .

READ  TV- en breedbanddeals selecteren in Nederland

Deze snelle aardgasexpansie wordt in het boek diepgaand onderzocht, inclusief de onderhandelingen en de redenen erachter, evenals de belangrijkste drijfveren en aannames van de toenmalige regering. In de jaren zestig werd verwacht dat kernenergie de toekomst zou zijn en als de gasvoorziening niet snel zou worden ontwikkeld en geëxploiteerd, zou het moeilijk zijn om de investering terug te verdienen, dus werd een plan ontwikkeld om snel aardgasenergie op te wekken en te exploiteren. Bewijs dat naar verwachting 30 jaar meegaat. Gasunie, een publiek-private samenwerking, stimuleerde het gebruik van gas met reactionaire tarieven. Met de tarieven zijn de gasprijzen gedaald en maken meer mensen er gebruik van.


Iets in de lucht


In de jaren zestig had marketing voor aardgas de voordelen van meer gas en de luxe en luxe van warmte, maar in de jaren zeventig veranderde dat. De Rome Club publiceert Beperkingen van groei De oliecrisis van 1972 en 1973 verschoof de focus van zoveel mogelijk sparen naar zoveel mogelijk gebruiken.

Het boek gaat in detail in op deze focusverandering en resultaten, waarbij de nadruk ligt op hoe meer isolatie en gas werden gepromoot.

Reclame voor zuinig gebruik van aardgas sinds de jaren 70.  Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.  Gepresenteerd door Sven Ringelberg

Reclame voor zuinig gebruik van aardgas sinds de jaren 70. Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis door Sven Ringelberg


Achtergrond


Verwarming en kookomstandigheden in huis in de jaren vijftig Nederland was verdeeld in verschillende categorieën: elektriciteit, stadsgas, kolen en olie. Elk had zijn voor- en nadelen, maar het stadsgas domineerde het koken en de kolen domineerden de ruimteverwarming – maar deze ruimte was beperkt tot de woonkamer vanwege de verwarmingskosten. In het boek bespreekt Sven hoe het naoorlogse Nederland omgaat met verwoeste huizen en ondermaatse woningen en heeft gewerkt om dit probleem op te lossen, maar de stijgende sociale normen creëerden de wens om naar comfortabelere centraal verwarmde huizen te gaan. De kolencampagne ging over de comfortabele huiskamerkachel en maakte gebruikers bewust van de nadelen van kolen, olie, stadsgas en elektriciteit. Aardgas kan het bestaande stedelijke gasnetwerk in overvloed, goedkoop en schoon gebruiken, waardoor aardgas, mits goed gepland, een wijdverbreide warmte- en energiebron kan worden.

READ  Ierland zal het opnemen tegen Nederland in de T20-serie, aangezien de Euro T20-slam wordt uitgesteld

Jaar van de Vrede


Verder stond de overheid toe dat inkomen, onderwijs, infrastructuur en sociale voorzieningen onbelast werden besteed, maar na de eerste ontdekking in Slochteren werd het niet ontdekt buiten de eerste rapporten van de uitvinding. Sven Ringelberg besprak de redenen voor “Slocter’s stilte” en dat de overeenkomst geen nationalisatie maar privatisering was. Details van deze regeling zijn onder meer Shell, Esso en overheidsinstanties.


Wijziging


Het contract tussen bedrijven, rijksdiensten en stadsgemeenten schetste de volledige geplande transitie van prijsstelling, infrastructuur, marketingmateriaal en de rol van elke speler in de transformatie. Sven Ringelberg beschrijft in detail elk aspect van dit planningsproces en transformatie, van het leggen van grote stekels van aardgasleidingen tot de overgang van gas van Sloktan naar gemeenten, tot het proces van het omzetten van buurtpagina’s naar aardgas en oud stadsgas.

Ontwerp het Gastransportnet in Nederland 1963 - 1975. Bron: Kasuni.  Gepresenteerd door Sven Ringelberg

Nederland Ontwerp het Gastransportnet 1963-1975. Bron: Kasuni. Gepresenteerd door Sven Ringelberg.


Lessen die kunnen worden getrokken uit de verandering van de 20e eeuw voor de verandering van de 21e eeuw


Volgens Sven Ringelberg werd deze snelle (10 jaar) en enigszins pijnloze overgang geholpen door een aantal factoren. Een sleutelfactor waren de onmiddellijke doelstellingen van de federale overheid en de overdracht van middelen van belangrijke partners en organisaties naar de onmiddellijke overdracht en vormgeving, wat in tegenspraak is met wat er nu in Nederland in 2021 gebeurt, waarin gemeentelijke overheden aan deze taak werken, maar waar ze de middelen niet hebben, mogen piloten “anderhalve man en één paard” alleen maar “hoofd” zijn. De versnippering van verantwoordelijkheden en middelen heeft geleid tot een gebrek aan standaardisatie (wat de kosten verhoogt) en een lage snelheid richting het doel.

READ  Eyewitness Smart Payment Market - ACI Global (VS), Adion (Nederland), ARS (VS) - Stillwater Current

Sven Ringelberg, Hoe zich te concentreren op financiële voordelen Hoewel mensen zonder gas op het verkeerde spoor zitten, leidt iets tegen een prijs stellen niet altijd tot kopen van het publiek, maar het focussen op niet-financiële voordelen voor mensen. Uit een gasloze woning komen is belangrijk, dus zo min mogelijk impact op comfort of milieu. Deze functie zal van invloed zijn op de vele klantgerichte veranderingen, zoals de overgang van voertuigen op fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen.


Het laatste woord


Sven Ringelberg was in staat om droge, stoffige, academische lectuur gemakkelijk om te zetten in een boeiendere en informatieve lezing. Dit boek bevat kaarten en tabellen met sleutelfiguren, maar van Pinky tot de Coal-campagne tot de Keys-gashond. Dit boek brengt ons hier en biedt een achteruitkijkspiegel om na te denken over wat nodig is om op weg te gaan naar een betere toekomst.

Gas Dog Keys uit het Utrechts Archief door Sven Ringelberg

Gas Dog Keys uit het Utrechts Archief door Sven Ringelberg.

Pinky Kat in Beatrice;  Gepresenteerd door Catholic Weekly Women, 19-07-1958 Sven Ringelberg

Pinky Cat in Beatrice, Katholiek Weekblad voor Vrouwen, 19-07-1958, gepresenteerd door Sven Ringelberg.

Alleen beschikbaar voor nu NederlandsHet is een broodnodige aanvulling op de literatuur over energietransformatie die lezers over de hele wereld kan leren.


Volg mij voor updates Twitter Of voeg mij toe LinkedIn.


Waardeer je de originaliteit van Klein Technica? Overweeg om lid, sponsor, technicus of ambassadeur van Clintechnica te worden – of host Patriaan.


AdverterenHeb je een referentie naar Klein Technica, wil je adverteren of wil je een gast aanbevelen voor onze KleinTech talk podcast? Neem hier contact met ons op.