oktober 2, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Eerste vergunning voor waterstofbunkering afgegeven in Nederland

In de haven van IJmuiden is de eerste waterstofbunkervergunning in Nederland verleend, waardoor Windcat Workboats in die haven de Hydrocat 48 met waterstof kan bunkeren.

Verduurzaming van havens en scheepvaart

Het bunkeren van waterstof voor schepen is een belangrijke ontwikkeling in het verduurzamen van de havens van IJmuiden en Amsterdam, maar ook van de bredere scheepvaartsector. Varen op waterstof draagt ​​bij aan de ambitie van de Provincie Noord-Holland om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In samenwerking met Milieudienst IJmond, Havenbedrijf IJmuiden NV en Havenbedrijf Amsterdam heeft Windcat Workboats de noodzakelijke elementen onderzocht om het bunkeren van waterstof mogelijk te maken. De Milieudienst IJmond heeft namens de gemeente Velsen een vergunning verleend voor de activiteit.

“Deze vergunning is een grote stap in de mogelijkheid om waterstof als brandstof voor schepen in te zetten en om de sector te verduurzamen”, zegt Willem van der Wel, algemeen directeur van Windcat Workboats. “Omdat het bunkeren van waterstof voor de scheepvaart een nieuwe ontwikkeling is, was het vergunningverleningsproces behoorlijk complex. Nu de eerste vergunning is goedgekeurd, verwachten we dat het gebruik van waterstof als groene brandstof zal versnellen.”

Credits: Haven Amsterdam

Hydrocat 48

De Hydrocat 48 wordt gebruikt voor het vervoer van bemanning van en naar offshore windparken voor bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Het schip vaart vanuit IJmuiden, waar de loods voor het bunkeren van waterstof in de haven van IJmondhaven vlot is verlopen. Nu zullen de normale operationele activiteiten van het schip – het onderhoud van 44 Vestas-turbines voor het Belgische windpark Norther – vanuit de haven van Oostende plaatsvinden. Windcat Workboats streeft ernaar om in de toekomst meer schepen op waterstof in gebruik te nemen.

READ  Estland plant digitale portemonnee, Nederland drong aan op verbetering van digitale ID-infrastructuur

Sleutelrol voor Noordzeekanaalgebied

De Noordzee wordt gezien als een belangrijke locatie voor de levering van duurzame energie. Een groot deel van de voor 2030 geplande 21 GW aan wind op zee wordt gerealiseerd en onderhouden vanuit het Noordzeekanaalgebied. Nu de schepen die van en naar deze windparken varen kunnen profiteren van het bunkeren van waterstof, wordt er zo schoon mogelijk gewerkt aan de transitie.

Referentie: Haven van Amsterdam

Laatste verzendnieuws