december 4, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Deze winter geen tekort in Nederland als stroom Russisch gas stopt

Gasunie Transport Services (GTS) heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen voor Nederland van een eventuele volledige stopzetting van de levering van Russisch gas in Europa voor een jaar. Uit de bevindingen blijkt dat er komende winter geen gastekort is in Nederland, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. GTS verwacht dan ook dat het verplicht afsluiten van de gasvoorziening voor verbruikers komende winter niet nodig zal zijn.

Een eventuele onderbreking in de aanvoer van Russisch gas naar Europa kan de komende winter voldoende worden opgevangen voor Nederlandse consumenten, op basis van de volgende voorwaarden, waarnemingen en getroffen maatregelen:

Punten van afdelingen

  1. a) De huidige circa 20% lagere marktvraag door hoge gasprijzen houdt aan.
  2. b) Voor de Nederlandse kolencentrales zijn geen capaciteitslimieten gesteld.
  3. c) De Nederlandse LNG-capaciteit wordt verdubbeld door de uitbreiding van Gate Terminal en de nieuwe EemsEnergy Terminal die Gasunie ontwikkelt.
  4. d) De LNG-terminals in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk blijven volledig benut worden, zoals nu het geval is, waardoor een maximale aanvoer van LNG mogelijk is.
  5. e) Nederlandse gasvoorraden zijn voor minimaal 80% gevuld. De verwachting is dat zelfs als de huidige stilstand van Nord Stream 1 langer duurt, de gasopslagen voldoende gevuld kunnen worden om de doelstelling van 80% te halen.
  6. f) De laagcalorische gasmarkt (L-gas) in de buurlanden (Duitsland, België en Frankrijk), die voor zijn levering afhankelijk is van Nederland, kan worden bediend.
  7. g) De maximale hoeveelheid aardgas die Duitsland uit Nederland mag importeren is 35 bcm. Het Duitse gasnet kan niet meer van west naar oost transporteren. De import van aardgas door Duitsland vanuit Nederland wordt beperkt door een maximum van 35bcm van west naar oost in het Duitse transportnet in te stellen.
READ  Wereldbeker T20, nog 29 dagen te gaan: Topmomenten - Nederland jaagt op 190 in 13,5 overs om Ierland te verslaan en zich te kwalificeren voor Super 10s

GTS-directeur Bart Jan Hoevers: “Voor Nederlandse klanten is het goed nieuws dat, zolang aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, er komende winter geen verplichte afsluiting van de gasvoorziening voor consumenten komt. Hierdoor lijken andere noodmaatregelen zoals extra productie uit het Groningenveld de komende maanden niet nodig. Essentieel blijft echter dat we samen ons aardgasverbruik verminderen. Ook is het essentieel dat er maatregelen worden genomen om te zorgen voor voldoende gas in de gasvoorraden en een maximale aanvoer van LNG.”

Kwalificaties

GTS maakt ook een aantal kwalificaties. Bij een koude winter of tegenvallers in de aanvoer van LNG kan de werkelijke situatie sterk afwijken van de voor de berekeningen gehanteerde cijfers. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om de gasopslagen voor het volgende stookseizoen (vanaf oktober 2023) te vullen tot het gewenste niveau van 90%.

Gasunie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het veiligstellen van alternatieven voor Russisch gas. Dit kalenderjaar zal de LNG-importcapaciteit van Nederland via Gate Terminal en de nieuwe EemsEnergy Terminal verdubbelen van circa 12bcm naar 24bcm. Daarnaast is er regelmatig overleg met omliggende netbeheerders om operationele optimalisaties door te voeren zodat de gasstroom van west naar oost nog verder kan worden uitgebreid.

Duitsland

Uit de analyse van GTS blijkt verder dat Nederland in het komende gasjaar (vanaf oktober 2022) onder de geschetste voorwaarden maximaal 35 bcm aardgas naar Duitsland kan vervoeren. “Hier in Nederland helpen we graag om meer gas naar Duitsland te krijgen; 35bcm is het maximum dat het binnenlandse Duitse gastransportnet aankan. Dit volume is bijna gelijk aan het totale jaarverbruik in Nederland”, aldus Bart Jan Hoevers.

READ  Oprichting MOL Netherlands Leadership Representative - heeft als doel de relaties binnen de MOL Group te verbeteren

Over Gasunie

Gasunie is een Europees energie-infrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is een van de grootste hogedrukleidingnetwerken in Europa, met meer dan 17.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie levert transportdiensten voor aardgas en groen gas via haar dochterondernemingen Gasunie Transport Services BV (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Met haar grensoverschrijdende gasinfrastructuur en -diensten faciliteert Gasunie TTF, dat is uitgegroeid tot het leidende Europese gashandelspunt. Gasunie levert ook andere gasinfrastructuurdiensten, waaronder gasopslag en LNG. Gasunie wil de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening helpen versnellen en is van mening dat gasgerelateerde innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van hernieuwbare gassen zoals waterstof en groen gas, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuur spelen hierbij een sleutelrol. Gasunie speelt ook een actieve rol in de ontwikkeling van andere energie-infrastructuur ter ondersteuning van de energietransitie.

Bron: persbericht