maart 20, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Dementie op jonge leeftijd in geheugenklinieken in Nederland: PRECODE-GP

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd Hier

Alzheimer dementie. 2021 december; 17 Levering 8: e053524. doi: 10.1002 / alz.053524.

Overzicht

Achtergrond: De pathogenese van patiënten met seniele dementie op jonge leeftijd verschilt van die van oudere patiënten in termen van zorgbehoeften. Om de speciale zorg te verbeteren, is meer intelligentie belangrijk bij dementie op jonge leeftijd. Het doel van PRECODE-GP is het (jaarlijks) bijhouden van diagnostische werkzaamheden bij alle geheugenklinieken in Nederland, en 2) het opzetten van een landelijke database van nieuw gediagnosticeerde jongere patiënten met dementie.

Werkwijze: Precode-GB is onderdeel van het Precode project, een samenwerking tussen vier Nederlandse Alzheimer centra, Kenniscentrum Dementie op jonge leeftijd, Nivel en Alzheimer Nederland. Governance is ingebed in het netwerk van de Dutch Memory Clinic. Geheugenklinieken wordt jaarlijks gevraagd een enquête in te vullen over hun huidige diagnostische werk. In aanmerking komende patiënten (<70 jaar; elke vorm van dementie) zullen worden geïdentificeerd door lokale specialisten en geworven via een geïnformeerd goedkeuringsproces dat toekomstige fusies met andere datasets zal goedkeuren. Demografie, testresultaten en (pathologische) diagnoses worden verzameld in een online database.

Resultaten: Precode-GB werd gelanceerd in juli 2019 en is geaccrediteerd in 36 geheugenklinieken, met goedkeuringsgoedkeuringen in 10 extra klinieken. Op basis van het jaarlijkse onderzoek (gevuld door 21 klinieken) vindt standaard beeldvorming van de hersenen plaats in bijna de helft van de geheugenklinieken en een derde van de neurologische onderzoeken. CSF wordt uitgevoerd wanneer de arts dit nodig acht. Jaarlijks bezochten gemiddeld 250 (141-396) nieuwe patiënten geheugenklinieken, van wie 111 (74-180) (48%) dementerend waren en 12 (4-36) (6%) <70 jaar oud. Tot op heden zijn 201 jonge patiënten met primaire dementie (leeftijd 62 ± 8, 51% vrouw, MMSE 22 ± 5) opgenomen in onze prospectieve database, met 140 (69%) van Alzheimer-dementie (AD), 29 (14%) van frontotemporale dementie (FTD), 14 (7%) dementie met Louis Badis (DLB) en 18 (9%) andere vormen van dementie. Patiënten met FTD waren jonger (61 ± 6 jaar), mannen met DLB hadden meer kans (79%) en die met AD MMSE waren veel lager (21 ± 5).

READ  Code Corporation stroomlijnt barcodescanning voor coronapas en ID-certificering in Nederland

Conclusie: We hebben de eerste stap gezet door alle Nederlandse geheugenklinieken om op jonge leeftijd dementiepatiënten toe te voegen. Als volgende stap zijn we van plan om de gegevens te koppelen aan bestaande records om waardevolle kennis over ziekteroutes op te doen. Alles wat nodig is om de kwaliteit van leven van dementiepatiënten op jonge leeftijd te verbeteren.

PMID:34971291 | DOI:10.1002 / alz.053524