februari 8, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De strakke vuist van Nederland verstikt nu het EU-bod van Oekraïne – POLITICO

Druk op play om dit artikel te beluisteren

VERSAILLES, Frankrijk – Nederland voert opnieuw de leiding over zuinige landen op een grote Europese Raad, maar deze keer is het niet de gemeenschappelijke schuld die de Nederlanders blokkeren, maar de vrijgevigheid van het door oorlog geteisterde Oekraïne’s poging om lid te worden van de EU.

Terwijl de staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Versailles samenkomen om de Russische oorlog in Oekraïne te bespreken, zal de haastig ingediende aanvraag voor lidmaatschap van Kiev bovenaan de agenda staan.

Nu zijn land wordt geconfronteerd met invasie en bombardementen, pleitte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky eind vorige maand voor onmiddellijke toelating volgens “een nieuwe speciale procedure”.

“Ons doel is om samen te zijn met alle Europeanen”, zei hij en voegde eraan toe: “Ik weet zeker dat het mogelijk is.”

Maar Nederlandse diplomaten hebben, op aanwijzing van premier Mark Rutte, belemmeringen opgeworpen om Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen, of zelfs om in de leidersverklaring te verwijzen naar artikel 49 van de EU-verdragen, waarin het toetredingsproces wordt uiteengezet. , aldus Nederlandse, Oekraïense en andere EU-diplomaten en -functionarissen.

Aangekomen op de top in Versailles zei Rutte dat het voorbarig was om de aanvraag van Oekraïne te bespreken, maar dat er in West-Europa consensus bestond tegen een bijzondere versnelling van het normale proces.

“Dit is een procedure van een jaar; we moeten kijken wat we op korte termijn kunnen doen”, zei Rutte en voegde eraan toe: “Alle landen in het westen van Europa die ik spreek, zeggen dat je niet moet proberen een sneltrein te hebben, een snelle -volgprocedure of versneld toetredingsproces. Maar de vraag of je voor of tegen het lidmaatschap van Oekraïne bent, is op dit moment niet aan de orde.”

READ  Romeinse tempels en heilige stenen opgegraven in Nederland

Nederlandse diplomaten ontkenden hun landsstandpunt niet, maar dwongen Duitsland en andere landen hun standpunt te delen, evenals de mening van Nederland dat elke verwijzing naar artikel 49 en formeel lidmaatschap van Oekraïne de Russische president Vladimir Poetin verder zou provoceren.

Poetin heeft echter laten zien dat hij alleen beslist wanneer hij zich geprovoceerd voelt – uithalen op basis van een web van samenzweringstheorieën dat hij jarenlang heeft gesponnen, los van de realiteit over het Westen en zijn rol in Oekraïne.

De positie van Den Haag was bijzonder pijnlijk, aangezien 196 Nederlanders omkwamen toen door Rusland gesteunde separatisten in juli 2014 een burgerpassagiersvliegtuig, Malaysia Airlines Flight 17, boven Oost-Oekraïne neerschoten.

Het volgt ook op een niet-bindend referendum in 2016 waarin Nederlandse kiezers zich verzetten tegen een politiek associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU. Die campagne tegen het associatieverdrag werd geleid door de extreemrechtse politicus Thierry Baudet, die later financiële banden met Rusland bleek te hebben.

Sinds de invasie steunt Baudet Poetin, een van de weinige Europese politieke figuren die dat doet. “Poetin heeft gelijk”, zei Baudet schreef op Twitter vorige week. “Het Westen gedraagt ​​zich als een bandiet.” Hij zei dat de NAVO, de EU en de VS moeten stoppen met het escaleren van de strijd met Rusland en “neutraliteit accepteren” voor Oekraïne.

Het Nederlandse parlement heeft uiteindelijk in mei 2017 het associatieverdrag geratificeerd, evenals een handelsakkoord met Oekraïne. Sindsdien heeft Kiev gestage, zij het soms trage vooruitgang geboekt met de hervormingen die door Brussel worden geëist, waaronder initiatieven ter bestrijding van corruptie en herzieningen van zijn bank- en energiesystemen.

Op 1 maart, toen bommen vielen en Ruslands grootschalige invasie aan de gang was, deed het Oekraïense ministerie van Financiën een couponbetaling van $ 292 miljoen op een euro-obligatie met een rentepercentage van 7,75 procent en een vervaldatum van september 2022. Een hoge EU-functionaris wees POLITICO op de betaling als bewijs van de toezegging van Oekraïne om zijn verplichtingen na te komen.

READ  Nederlands Innovatiepaviljoen op Tech Innovation 2021 | Het onderwerp van het bericht

Donderdag, toen de EU-leiders in Versailles begonnen aan te komen, waren Oekraïense functionarissen aan het bijkomen van de laatste mislukte onderhandelingen over een staakt-het-vuren in Turkije, en ze reageerden woedend op het Nederlandse standpunt over het EU-lidmaatschap.

“Dus, de Nederlanders die de associatieovereenkomst bijna hebben vernietigd vanwege hun ‘tolerantie’ jegens Russische stromannen, zijn nu klaar om Oekraïne – mensen die in oorlog zijn met Rusland – voor de tweede keer te straffen, waarbij de hoop wordt vernietigd”, zei een hooggeplaatste Oekraïense diplomaat.

Oekraïners wijzen er vaak, terecht, op dat tijdens hun Maidan-revolutie van 2013-2014, waarin tienduizenden maandenlang protesteerden ter ondersteuning van de politieke en handelsovereenkomsten met de EU, zij de enige mensen werden die ooit stierven onder het blauwe en zwarte van de EU. gele vlag. En Poetin heeft herhaaldelijk verklaard dat zijn invasie sterk gebaseerd was op de westelijke richting van Oekraïne, met name zijn verklaarde streven om lid te worden van de NAVO.

“De boodschap is heel simpel: de belangrijkste spelers in de EU moeten wakker worden”, zei de vooraanstaande Oekraïense diplomaat. “Ze hebben het monster verzorgd en ze moeten nu de verantwoordelijkheid nemen om de oorlog te stoppen en Oekraïne binnen te halen.”

Een in Brussel gevestigde diplomaat die bekend is met het standpunt van Den Haag, zei dat Rutte, vasthoudend aan zijn pragmatische instincten, meer geïnteresseerd is in het onmiddellijk helpen van Zelensky in plaats van EU-lidmaatschap dat in de verre toekomst zou helpen.

De onmiddellijke ondersteuning betekent: militaire hulp, geld en hulp voor Oekraïense vluchtelingen die het land ontvluchten. “Iedereen concentreert zich in zijn emotie op één kwestie die twintig jaar zal duren”, zei deze diplomaat. ‘En het zal Zelenskyy vandaag niet helpen.’

READ  PPG (VS) en AkzoNobel NV (Nederland) zijn de leidende spelers op de markt voor beschermende coatings

Op dit moment merkt de ontwerpverklaring van de leiders op dat de aanvraag van Oekraïne wordt beoordeeld en wacht op een advies van de Europese Commissie. “In afwachting hiervan en zonder uitstel, zullen we onze banden verder versterken en ons partnerschap verdiepen”, staat in de conceptverklaring. “Oekraïne behoort tot onze Europese familie.”

Polen en Estland hebben de campagne geleid om Oekraïne snel lid te laten worden van de EU. En de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, stelde een compromistekst voor die zou verwijzen naar artikel 49, maar Nederland dwong dat het ook te verwijzen naar een bos van andere verdragsbepalingen met betrekking tot het lidmaatschapsproces.

Ambtenaren hebben opgemerkt dat nieuwe lidstaten moeten voldoen aan het wettelijke ‘acquis’ van de EU, dat zo’n 88.000 pagina’s beslaat.

Een dag voor Zelensky’s pleidooi voor onmiddellijk lidmaatschap, had de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de hoop van Kiev gewekt in een televisie-interview: “Ze zijn een van ons en we willen ze binnen”, vertelde ze aan de Euronews TV-zender.

De EU-ambassadeurs hebben maandag de toetredingsaanvraag van Oekraïne formeel aan de Commissie voorgelegd voor advies, waardoor een proces versneld werd dat normaal gesproken maanden in beslag neemt.

Diplomaten zeiden dat hoewel er technisch gezien geen procedure voor onmiddellijke toelating bestaat, in de EU alles mogelijk is als de 27 staatshoofden en regeringsleiders unanieme steun betuigen.

“Het is waar, fast track bestaat niet in onze regelgeving”, zei een EU-diplomaat die voorstander was van toelating voor Oekraïne. “Als er echter een politieke wil is, kan alles worden gedaan.”

Jacopo Barigazzi heeft verslag uitgebracht.