oktober 2, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De groei in Nederland ligt op schema om dit kwartaal terug te keren naar het niveau van voor de crisis Snap

Verbruiksgemak leidt tot regeneratie omdat de bedieningselementen worden versoepeld

Het Nederlandse bbp groeide in het tweede kwartaal van 2021 met 3,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, met een lichte daling (-0,8%) in het kwartaal. De aanzienlijke vermindering van het aantal nieuwe overheidszaken per dag en de daling van het aantal ziekenhuizen leidden in het tweede kwartaal tot een geleidelijke versoepeling van de maatregelen voor sociale uitsluiting. In de vroege zomer waren bijna alle activiteiten weer toegestaan, echter zijn er wel wat beperkingen. Offline winkels, bars & restaurants en evenementen profiteerden aanzienlijk, wat overeenkomt met de kwartaal-op-kwartaalgroei van de thuisconsumptie in 2Q21. Op de piek van voor de crisis in het vierde kwartaal van 2019 bedroeg het thuisgebruik 94,8% en droeg het het meest bij aan de bbp-groei (2,3%-punt). De uitbreiding van offline verkoop en serviceconsumptie ging gepaard met een enigszins verlies van online verkoop.

Hoewel de overheidsconsumptie al is teruggekeerd naar het niveau van voor de crisis, is deze in het tweede kwartaal van 2021 met 2,6% per kwartaal gestegen. De totale investeringen daalden met -1,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. De investeringen in transportmaterieel (-13%) en infrastructuur (-4%) daalden, terwijl de totale investeringen toenamen, vooral in ICT-apparatuur (+12%). De voorraadwijzigingen droegen aanzienlijk negatief bij aan de groei van het BBP (-0,9%-punt).

De export bleef groeien met 4,0%. De uitvoer van goederen nam toe tot 3,8% kok, terwijl de uitvoer van diensten in het tweede kwartaal met 4,2% kok steeg. De dienstenexport bedroeg slechts 87% op de piek van vóór de crisis in het vierde kwartaal van 2019. Rekening houdend met de groei van de invoer met 2,6%, droeg de nettohandel positief bij aan de bbp-groei met 1,5%. De driemaandelijkse en dus bovengemiddelde eurozone is een van de belangrijkste aanjagers van de bbp-groei.

Vanuit sectoraal perspectief is de groei zeer breed gedragen. Handel, transport & horeca (5,0%), niet-commerciële dienstverlening (3,7%), IT (3,6%), maakindustrie (2,7%) en zakelijke dienstverlening (2,4%) lieten allemaal solide groeicijfers zien, terwijl de toegevoegde waarde in de bouwsector (- 1,8%)

READ  Belastingplan 2022 - Arbeidsbelasting - Belasting