februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Cyprus-Nederland Conferentie over de uitbanning van dubbele belasting

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn uitgebreide netwerk van belastingcontracten. De belastingovereenkomst met Cyprus is echter nog niet afgerond. Op 1 juni 2021 hebben Nederland en Cyprus de sluiting aangekondigd van een conferentie over de afschaffing van dubbele belasting op inkomsten- en vermogensbelasting en belastingontduiking en -ontwijking (overeenkomst). Deze overeenkomst bevat clausules om dubbele belastingheffing te voorkomen en clausules om belastingheffing te voorkomen. Nederland heeft inmiddels belastingverdragen met alle landen in de Europese Economische Ruimte (EER).

Op dit moment is er geen officiële datum vastgesteld wanneer de deal ingaat. Dit gebeurt na de overdracht van de instrumenten van goedkeuring door beide staten van parlementaire goedkeuring en contractinstrumenten.

Inhoud van het contract

Het akkoord is bedoeld om te voorkomen dat mogelijke sancties (dubbele belasting) op Cyprus de economische bedrijvigheid vanuit Nederland belemmeren. De overeenkomst is ook bedoeld om te zorgen voor juridische verbintenis met belastingbetalers in beide landen.

Deze overeenkomst volgt in veel opzichten de huidige (in 2017 gepubliceerde) versie van de OESO Model Tax Conference.

IK. Dividend

Dividenden betaald door een in een verdragsluitende staat gevestigde vennootschap aan een inwoner van een andere verdragsluitende staat kunnen in die staat belastbaar zijn. Dit belastingvoordeel zal echter niet meer bedragen dan 15% van het totale bedrag.

Indien het door een vennootschap uit te keren dividend gunstig is, is de roerende voorheffing aftrekbaar: (1) een vennootschap die binnen 365 dagen rechtstreeks ten minste 5% van het kapitaal van de vennootschap bezit; Of (2) andere contractueel erkende pensioenfondsen.

ii. Nieuwsgierigheid

Rente afkomstig uit de verdragsstaat en betaalbaar aan de inwoner van de andere verdragsstaat is vrijgesteld van bronbelasting als de eigenaar van de rente de begunstigde is van die rente.

READ  Groot-Brittannië, Canada, Nederland beloven Oekraïne aanvullende steunpakketten voor defensie te verstrekken

iii. rechten verkrijgen

Royalty’s die in de contractstaat ontstaan ​​en aan de ingezetene in de andere contractstaat worden betaald, zijn vrijgesteld van bronbelasting als de eigenaar van de royalty’s de begunstigde van die royalty’s is.

Voorziening tegen misbruik

Deze overeenkomst bevat bepalingen tegen misbruik in overeenstemming met het BEPS-plan, waardoor het gebruik van deze overeenkomst om belasting te ontwijken wordt voorkomen. Deze regel stelt belastingplichtigen in staat contractvoordelen te weigeren als een belastingplichtige het geld volledig gebruikt om belasting te ontwijken via Nederland of Cyprus.

Conclusie

Deze overeenkomst treedt in werking wanneer beide partijen bij de overeenkomst ermee instemmen in overeenstemming met de procedures van de nationale grondwet. Daarna treden de voorwaarden van de overeenkomst in werking op 1 januari van het kalenderjaar.

© 2021 Greenberg Truck, LLP. Alle rechten voorbehouden. National Legal Review, Volume XI, No. 162