februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Britse rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreiden miljoenen giftige plastic ‘nurdles’ over de Noordzee naar Nederland, rapport vondsten

Miljoenen afvalplastic “nurdles” van Britse rioolwaterzuiveringsinstallaties aan de oostkust vervuilen de Noordzee en bereiken de Nederlandse kust, heeft een nieuw rapport gewaarschuwd.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties in Groot-Brittannië gebruiken zwarte “bioparels”, ook wel nurdles genoemd, om water te filteren, maar door gemorst water en hevige regenval kunnen ze in waterlopen terechtkomen waar ze in zee worden geveegd.

Het onderzoek, uitgevoerd door de mariene milieugroep Plastic Soup Foundation, ontdekte dat het plastic afval waarschijnlijk afkomstig is van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Ipswich, Hull en Grimsby.

Eenmaal in zee drijven stormen, winden en getijstromen de Britse nurdles naar de oevers van de Westerschelde in het zuidwesten van Nederland.

Met miljoenen plastic nurdles die de oceanen binnenkomen, waarschuwde het rapport dat de plasticproductiesector er niet in slaagt adequate preventieve maatregelen te nemen om verspilling te stoppen.

Oskar de Roos, kunststofexpert bij WWF Nederland: “Plasticvervuiling neemt ongekende proporties aan. Het huidige plasticbeleid van de overheid, gebaseerd op vrijwillige actie, schiet tekort.

“De transitie van de industrie naar een circulaire economie gaat veel te langzaam. De vervuiling veroorzaakt door nurdles is een direct gevolg.”

Nurdles zijn pre-productie plastic pellets en kunnen worden gemaakt van polyethyleen, polypropyleen, polystyreen, polyvinylchloride en andere kunststoffen en zijn enorm schadelijk voor ecosystemen, dieren in het wild en mensen.

Als onderdeel van het rapport reconstrueerden onderzoekers een gebeurtenis uit maart 2019 waarbij duizenden zwarte nurdles werden gevonden op de stranden van Zuid-Holland.

Met behulp van gegevens konden de onderzoekers de nurdles volgen tot aan de monding van Orwell en Stour.

Het rapport vond ook minstens 1 miljoen nurdles in het estuarium.

READ  Pakistan verplettert Nederland om WK-account te openen

De bevindingen komen dagen nadat de Milieuvergadering van de Verenigde Naties heeft ingestemd met het opstellen van een internationaal verdrag over plasticvervuiling, dat wettelijk bindende regels zal introduceren voor de productie en verwijdering van plastic die zijn ontworpen om de hoeveelheid plasticvervuiling die vanaf 2024 in het milieu terechtkomt aanzienlijk te verminderen.

Campagnevoerders waarschuwen al lang dat zowel de industrie als regeringen over de hele wereld er niet in slagen het probleem van plastic afval aan te pakken.

Als gevolg van de bevindingen van het rapport heeft Plastic Soup Foundation zich aangesloten bij ClientEarth en 12 andere NGO’s in haar juridische procedure tegen de vergunning die aan het Britse petrochemische bedrijf Ineos is verleend om een ​​plasticfabriek in Antwerpen te bouwen.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “Dit is een reden te meer om nee te zeggen tegen de plannen van chemiereus Ineos om in de haven van Antwerpen een nieuwe ethaankraker te bouwen om nog meer plastic te produceren.

“Nu duidelijk is hoe zwaar de Westerschelde vervuild is met plastic korrels, moeten maatregelen worden genomen om deze lekkages direct bij de bron te stoppen.”