december 4, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Britse rechten in Nederland, de deadline voor het aanvragen van een nieuw verblijf nadert

Type woonarrangement:

Wat betekent dit?: Britse onderdanen en hun gezinsleden die op 31 december 2020 legaal in Nederland verbleven op grond van de EU Freedom Movement Act Moet een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Het niet tijdig aanvragen kan leiden tot verlies van alle rechten op grond van de terugtrekkingsovereenkomst.

Deadline indienen aanvraag: 31 oktober 2021

Applicatie procedure:

Op 1 februari 2020 is het huisvestingsprogramma gestart.

Aanvragers worden begeleid door een gebruiksvriendelijke interface en moeten naast een digitale kopie van hun paspoort documenten uploaden waaruit hun status blijkt (Arbeidsovereenkomst voor Werknemers, KvK voor Zelfstandigen, Opleidingsattest voor Voldoende Levensonderhoud, etc.). Er is een papieren aanvraagformulier beschikbaar voor degenen die niet online kunnen solliciteren. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt de aanvrager het aanvraagcertificaat. Zodra de aanvrager dit document heeft ontvangen, kan hij of zij een afspraak maken om biometrische gegevens vast te leggen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt de aanvrager op de hoogte van deze beslissing en geeft vervolgens het verblijfsdocument af.

Britse onderdanen en hun gezinsleden kunnen hun nieuwe verblijfsvergunning aanvragen tot 30 juni 2021.

Hulp aan aanvragers:

Voor vragen kunnen aanvragers bellen met de speciale Brexit-telefoonlink van de IND. Voor informatie over hun verblijfsrecht en het indienen van een verblijfsaanvraag na Brexit, kunnen VK-onderdanen op werkdagen bellen met de Brexit-belasting (+31 (0) 88 04 30410).

De Nederlandse overheid stelt een papieren aanvraagformulier beschikbaar voor degenen die geen digitale aanvraag kunnen indienen. De IND biedt extra ondersteuning aan VK-burgers ouder dan 70 jaar.

Sinds oktober 2020 nodigt de IND alle Britse burgers onder deze leeftijd uit en in februari 2021 stuurde de INT een ansichtkaart en een brief naar hun huisadres. Deze kaart is persoonlijk ondertekend door twee bijzondere Brexit-medewerkers van de IND. Op deze kaart staat dat deze Brexit-medewerkers bereikbaar zijn als ze vragen hebben of hulp nodig hebben bij hun verblijfsaanvraag.

READ  SurePay, SEPAmail.eu, StreamMind Doelfraude

Statistische gegevens:

De Nederlandse overheid schat dat er ongeveer 45.000 Engelsen in Nederland wonen.

Op 31 maart 2021 hadden 36.700 Britse burgers de annuleringsovereenkomst aangevraagd voor hun nieuwe Nederlandse verblijfsdocument, dat was afgegeven voor 36.200.

Aanvullende informatie voor grensarbeiders:

Hier vindt u informatie over de Nederlandse wetgeving voor Britse staatsburgers die in Nederland werken maar elders wonen Laws.nl – Regelgeving – Vreemdelingenwet 2000 (b) – BWBR0012289 (overheid.nl).

Aanvullende informatie over het aanvragen van een document voor grensarbeiders vindt u hier Grensarbeiders in Nederland na Brexit | IND Ann https://ind.nl/en/Pages/Questions-and-answers-Brexit-with-a-deal.aspx#Frontier_workers_under_the_WA.

Meer informatie vind je hier:

  • Informatie van de Nederlandse overheid:
  • Informatie van de Commissie

Britse staatsburgers die in Nederland wonen

Lees meer over hoe op deze specifieke website In de EU wonende VK-onderdanen en hun gezinsleden kunnen in Nederland blijven.