december 4, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Bemiddelaars Liberia en Camelia kritisch over Nederlandse rol op Statia

ORANJESTAD – De bemiddelaars Maria Liberia-Peters en Suzanne Camelia-Römer zijn kritisch over de resultaten van de interventie van ‘Den Haag’ op St. Eustatius (Statië). “Ondanks haar grote financiële draagkracht en vele deskundigen is de Nederlandse overheid er niet in geslaagd om geconstateerde tekortkomingen volledig op te lossen”, schreven ze in hun rapport.

Ook zijn ze openhartig kritisch over de houding en aanpak van het kabinet ten aanzien van het herstel van de lokale democratie: “Het bemiddelaarsteam vindt dat het tijd is dat Nederland het in 2018 bestaande wantrouwen loslaat en met wat meer vertrouwen begint voor de wil van de mensen van St. Eustatius om in 2023 zijn democratie terug te krijgen.”

Aanleiding voor het verzoek om mediation was de spanningen en geschillen die waren ontstaan ​​tussen de leden van de Eilandsraad of de Eilandsraad als orgaan van het Openbaar Lichaam St. Eustatius aan de ene kant en de regeringscommissaris benoemd door de rijksoverheid aan de andere kant. De heersende conflictsituatie zorgde voor verstoorde bestuurlijke verhoudingen in het openbaar bestuur en maakte daarmee indirect herstel van de democratie van het Openbaar Lichaam St. Eustatius.

Om te werken aan een oplossing voor deze verstoorde verhoudingen heeft de eilandsraad op 23 december 2021 een motie aangenomen, waarmee ook beide regeringscommissarissen hebben ingestemd. De oud-premiers van de Nederlandse Antillen, mevr. Susanne Camelia-Römer en mevr. Maria Liberia-Peters, zijn benaderd door respectievelijk de Eilandsraad en de Regeringscommissaris met een verzoek tot bemiddeling. Met instemming van partijen hebben de bemiddelaars de voormalige ombudsman Mevr. Alba Martijn aan hun team als expert.

READ  Nederland wil graag een marineverbindingsofficier in India