oktober 4, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Belastingplan 2022 – Arbeidsbelasting – Belasting

Nederland: Belastingplan 2022 – Werkbelasting

Om dit artikel af te drukken, moet u zich registreren of inloggen op Mondaq.com.

Op dinsdag 21 september 2021 heeft de Nederlandse regering haar wetgevende plannen ingediend bij de Tweede Kamer. In deze nieuwsflits informeren wij u over juridische plannen met betrekking tot loonheffingen.

De Zevende Voortgangsbrief ‘Werken als ZZP’er staat niet op de wetgevingsagenda. Maar qua belangrijkheid willen we u daar ook graag over informeren.

Invoering gerichte vrijstelling voor tegemoetkoming thuiswerken

Als een werknemer de algemene kosten van thuiswerken voldoet, zal de werkgever deze kosten meestal niet belastingvrij kunnen vergoeden (of slechts tot de omvang van het gewenste budget van de arbeidskostenregeling). Dit kan leiden tot onevenwichtige gevolgen. Stelt het kabinet daarom een ​​gerichte vrijstelling voor de maximale woontoeslag voor? 2 per dag voor huiswerk.

Belastingvrije huis-aan-huis betalingen kunnen als een vaste betaling worden gedaan. Voor de standaard reiskostenvergoedingen geldt hetzelfde systeem. Dit betekent dat een werknemer die minimaal 128 dagen per kalenderjaar vanuit huis werkt, op basis van 214 werkdagen uitkeringen kan ontvangen uit een vaste belastingvrije woning. Als de werknemer een dagdeel buitenshuis werkt en de werknemer later op de dag gaat werken (of andersom), moet de werkgever kiezen tussen een belastingvrije thuiswerkvergoeding en een belastingvrije reis

Het voorstel omvat een vaste thuiswerkvergoeding en een vaste reiskostenvergoeding voor deeltijdarbeid van de werkplek van de werknemer naar structurele arbeidsvoorwaarden vanuit huis. In dat geval gelden de twee normvergoedingen tegen het overeengekomen tarief tussen thuiswerken en werken op de werkplek van de werkgever. Als de werknemer 6 kilometer of meer van het werk woont, is de vergoeding uit de vaste onbelaste woning minder dan de vaste onbelaste reiskostenvergoeding.

READ  Verkoop van plug-in auto's blijft groeien in mei 2022

De wettelijke basis voor het reguleren van de kosten van budgetwerk naar goeddunken van de verlenging als gevolg van Govt-19

Het optionele budget voor werkkostenbeheersing is in 2020 en 2021 verhoogd vanwege Govt-19. Wordt het gewenste budget met 3% verhoogd ten opzichte van het eerste? 400.000 in totaal jaarsalaris. Buitensporige, geprefereerde budgetten waren goed voor 1,2% (2020) en 1,18% (2021) van het totale jaarsalaris. De uitbreiding van het voorkeursbudget in 2021 is gepland met instemming van de staatssecretaris. Belastingplan 2022 biedt nu de wettelijke basis voor deze verlenging met voorrang. Is voor het kalenderjaar 2022 het voorkeursbudget 1,7% hoger dan het eerste bedrag? 400.000 en 1,18% meer dan het totale jaarsalaris.

De dop op de toevoegingen aanpassen voor auto’s die geen uitstoot hebben

Voor auto’s zonder uitstoot geldt de gereduceerde fantasiecombinatie. Het verlaagde bijtellingspercentage geldt tot een bepaalde grens, daarboven geldt het reguliere denkbeeldige toelatingspercentage van 22%. Stelt de regering voor om het plafond te verlagen tot een verlaagd denkbeeldig inschrijvingspercentage? 35.000 voor auto’s geregistreerd in 2022. Als een werkgever in 2022 een nieuwe emissievrije auto ter beschikking stelt aan een werknemer en die auto privé gebruikt, wat betekent dat dan met 16% extra? 35% van de cataloguswaarde van de auto en 22% meer dan dat. Wordt die limiet voor auto’s die in 2023 zijn geregistreerd verder verlaagd? 30.000. Het plafond voor het verlaagde denkbeeldige toelatingspercentage geldt niet voor waterstof- en zonnecelauto’s.

Belastingaanpassing voor aandelenopties

Aandelenopties overeengekomen door een werkgever en werknemer zijn belastbaar op aandelenopties. Dit is van toepassing als een aandeel wordt verworven dat tijdens de uitoefening niet vrij kan worden verhandeld. De regering stelt voor om, indien gewenst, het moment van belastingheffing uit te stellen op het moment van vrije handel in aandelen die tijdens de uitoefening zijn gekocht. Dit maakt het zeer aantrekkelijk om aandelenopties aan te bieden op aandelen die niet vrij verhandelbaar zijn. Indien de verhandeling van de in de uitoefening verkregen aandelen in het contract is vastgelegd en de beurs is genoteerd, is de taks beperkt tot 5 jaar na de beursnotering of – indien eerder – de handelsperiode van de aandelen bij het verstrijken van de contract. Indien gewenst kunt u ervoor kiezen om het belastbare voordeel dat voortvloeit uit de aandelen die tijdens de uitoefening niet vrij verhandelbaar zijn, te belasten. Het heffingsmoment voor opties voor verhandelde aandelen (zoals beursgenoteerde aandelen) verandert niet.

READ  Australië, Nederland ISRO wil graag samenwerken met India News

Zevende Voortgangsbrief ‘Werken als ZZP’er’

Naast bovenstaande voorstellen willen wij u wijzen op de Zevende Voortgangsbrief ‘Zelfstandigen’ die op 20 september 2021 is gepubliceerd. Relaties’ en de resultaten van een bredere sociale dialoog. Er wordt onder meer gesproken over het handhavingsverbod. De vertrekkende ministers Coolmees en Vigilpreff geven de zaak door, evenals het handhavingsverbod naar het nieuwe kabinet.

De inhoud van dit artikel is bedoeld om een ​​algemene leidraad te bieden. Er moet deskundig advies worden ingewonnen over uw specifieke omstandigheden.

Populaire artikelen: Belastingen uit Nederland

Godzilla! Tingler en Estoppel

Berg Capro Louis

Estoppel is de rechtsleer, die op een bredere schaal kan worden behandeld als een specifiek feit dat u en ik worden behandeld op basis van een gedeelde maar valse overtuiging dat het waar is …

Meerwaarden – een beetje minder voldoening

Anderson

Het Britse belastingstelsel heeft veel aan de hand, maar we werden onlangs herinnerd aan een gebied waar het VK wil vertrekken en waar er vermogenswinsten zijn voor nieuwkomers.

Eindelijk schijnt de zon bij de eclips

Berg Capro Louis

Met de aankondiging van een schikkingsmogelijkheid door HMRC op 6 september zal een aanzienlijk gewicht worden weggenomen uit de hoofden van investeerders in verschillende Eclipse Film Partnerships.

Britse belasting naar boven afgerond

Proscare Rose LLP

In de Claims Advisory Committee v HMRC bevestigt de Upper Tribunal (UT) de dienst om namens een derde schadevergoeding te vorderen.