februari 8, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Aantekeningen uit Nederland: Inflatie kan pensioenhervormingen versterken | Opiniestukken

De Nederlandse pensioenovereenkomst, die de weg vrijmaakt voor een verandering van een stelsel van vaste uitkeringen naar een systeem van het type beschikbare premie, werd gesloten in de pre-COVID-zomer van 2019. Maar het wacht nog steeds op implementatie, waarbij de vertraging te wijten is aan de langdurige onderhandelingen Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Hoewel de regeringscoalitie haar meerderheid behield, kostte het de Nederlandse politieke leiders meer dan negen maanden om een ​​nieuwe regering te vormen. Het ontwerp van de pensioenwet tot uitvoering van de hervormingen is dan ook pas in december naar de adviesraad van de regering gestuurd.

De nieuwe minister van Pensioen, Carola Schouten, liet in februari aan de Tweede Kamer weten dat ze hoopt het wetsvoorstel voor 1 april naar de Tweede Kamer te sturen. Aangezien de nieuwe wet op 1 januari 2023 in werking moet treden, is er weinig tijd te verliezen, zeker gezien het feit dat het pensioenakkoord een aantal hete pensioenaardappelen aan wetgevers had doorgegeven.

Een conceptversie van de pensioenwet die in 2020 de ronde deed, trok 800 reacties van pensioenfondsen, adviseurs en allerlei belangenorganisaties. Enkele van de meest controversiële kwesties die nog op tafel liggen, zijn onder meer de vraag hoe bestaande DB-rechten kunnen worden omgezet in een DC- of collectief DC-raamwerk, en of individuele leden bezwaar kunnen maken tegen een conversiebeslissing. Een andere betreft de verschillen tussen de twee contractvormen: de ‘solidariteit’ of collectieve versie en de flexibele DC-regelingen.

De recordhoge inflatie van vandaag zou het draagvlak voor de systeemverandering kunnen versterken, merkte minister Schouten op. “Ik denk dat de belangrijkste zegen van de nieuwe pensioenwet kan zijn dat pensioenen sneller kunnen worden geïndexeerd”, zei ze tegen het parlement. Laten we voor haar hopen dat dit vooruitzicht politici kan overtuigen om de wet door te stemmen. Schouten zal al haar politieke vaardigheden nodig hebben om dat voor elkaar te krijgen, niet in de laatste plaats omdat ze in ieder geval een deel van de oppositie aan haar zijde nodig heeft.

READ  VoltAero gaat hybride regionale demo geven in Nederland

Tjibbe Hoekstra
Nederlandse correspondent
[email protected]