december 1, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Aantal asielaanvragen in Nederland neemt naar verwachting begin 2023 toe

De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bekend gemaakt eind dit jaar bijna 28.000 asielaanvragen te kunnen behandelen en af ​​te handelen.

Cijfers van dezelfde bron geven aan dat hierdoor het aantal asielzoekers dat wacht op een beslissing begin 2023 zal toenemen tot 31.400. SchengenVisaInfo.com rapporten.

Begin 2022 moest de IND nog beslissen over 20.400 asielaanvragen. Ondertussen zal het aantal ingediende aanvragen dit jaar tot het einde van het jaar tussen 48.200 en 55.700 aanvragen bedragen, inclusief gezinsreizen.

“Volgend jaar zal een vergelijkbaar aantal nieuwe asielaanvragen in aanmerking worden genomen, waardoor het aantal te nemen beslissingen verder zal toenemen. De wettelijke beslistermijn is onlangs tijdelijk verlengd van zes naar vijftien maanden.” legt de verklaring van de IND uit.

Volgens de IND laat het huidige beleid de dienst niet toe om het aantal beslissingen per werknemer te verhogen om de stroom up-to-date te houden. Om de workflow aan te kunnen, heeft de IND sinds augustus van dit jaar dus ruim 400 extra medewerkers aangenomen.

Ook hebben de medewerkers de mogelijkheid om negen maanden lang getraind te worden, waarvan ruim een ​​kwart wordt gebruikt voor de behandeling van asielaanvragen. Hierdoor verwacht de IND volgend jaar over een vergelijkbaar aantal asielaanvragen te beslissen.

“Naast het permanent werven en opleiden van nieuwe medewerkers wordt er gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie die pieken en dalen in het aantal verblijfsaanvragen in Nederland beter kan bijhouden.” luidt de verklaring.

De IND heeft ook benadrukt dat ze continu werkt aan het verbeteren van de manier waarop deze instantie werkt om sneller beslissingen te kunnen nemen. Ook kijkt zij uit naar een heroriëntatie op het asielvraagstuk, waarbij wordt geanalyseerd hoe het asielproces in de toekomst efficiënter kan worden ingericht.

READ  Engeland verplettert 498 tegen Nederland en breekt eendaags internationaal wereldrecord

85% van de in Nederland ingediende Asulym-aanvragen krijgt een positieve beslissing

Verder geeft Nederland volgens een analyse relatief vaak een verblijfsvergunning aan asielzoekers in vergelijking met andere Europese landen.

Uit gegevens blijkt dat het percentage asiel dat in dit land wordt verleend 85 procent is, rekening houdend met de eerste fase van eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en hervestiging.

De belangrijkste reden voor zulke hoge aandelen kan zijn dat het aantal kansrijke asielverzoeken de afgelopen jaren is toegenomen. In dit opzicht zijn de landen waaruit meer dan de helft van de asielverzoeken afkomstig is, Syrië, Turkije, Jemen en Afghanistan. Ook het aantal aanvragen van buitenlandse alleenstaande minderjarigen is recentelijk toegenomen, waarbij een aanzienlijk deel van deze aanvragen leidt tot een verblijfsvergunning.

Bovendien hebben de Nederlandse autoriteiten bekendgemaakt dat pas in september Er zijn 5.374 aanvragen ingediend door asielzoekers.

Tegelijkertijd betekent dit dat de tarieven met 9,4 procent zijn gestegen ten opzichte van augustus, toen 4897 aanvragen werden ingediend. Sinds begin dit jaar zijn er echter in totaal 34.613 aanvragen ingediend in Nederland.